Криміналістика . Навчальний посібник для підготовки до іспитів.

ЗМІСТ :


ПЕРЕДМОВА …3стр.


ВСТУП ДО КУРСУ КРИМІНАЛІСТИКИ …4стр.


1) ПОНЯТТЯ, ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ КРИМІНАЛІСТИКИ …4стр.


2) СИСТЕМА НАУКИ КРИМІНАЛІСТИКА …5стр.


3) МЕТОДИ КРИМІНАЛІСТИКИ …7стр.


4) МЕТОДИ КРИМІНАЛІСТИКИ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ …7стр.


5) ЗАГАЛЬНОНАУКОВІ ТА СПЕЦІАЛЬНІ МЕТОДИ КРИМІНАЛІСТИКИ …8стр.


КРИМІНАЛІСТИЧНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ …11стр.


6) КРИМІНАЛІСТИЧНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ: ПОНЯТТЯ, НАУКОВІ ЗАСАДИ Й ВИДИ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ) …11стр


7) ОБ'ЄКТИ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ) …13стр.


8) ІДЕНТИФІКАЦІЙНІ ОЗНАКИ ТА ВЛАСТИВОСТІ …15стр.


9) МЕТОДИКА ІДЕНТИФІКАЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ …15стр


КРИМІНАЛІСТИЧНІ ВЕРСІЇ …17стр.


10) ПОНЯТТЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ КРИМІНАЛІСТИЧНИХ ВЕРСІЙ …17стр.


11) ВИСУНЕННЯ ТА АНАЛІЗ КРИМІНАЛІСТИЧНИХ ВЕРСІЙ …18стр.


12) ПЕРЕВІРКА КРИМІНАЛІСТИЧНИХ ВЕРСІЙ …19стр.


КРИМІНАЛІСТИЧНА ПРОФІЛАКТИКА І ПРОГНОЗУВАННЯ …20стр.


13) КРИМІНАЛІСТИЧНА ПРОФІЛАКТИКА ЗЛОЧИНІВ …20стр.


14) КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ …21стр.


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ТЕХНІКИ …23стр.


15) ПОНЯТТЯ, ЗАВДАННЯ ТА ДЖЕРЕЛА КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ТЕХНІКИ …23стр.


16) КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАСОБІВ І МЕТОДІВ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ТЕХНІКИ …25стр.


17) ЗАСОБИ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ТЕХНІКИ …26стр.


18) МЕТОДИ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ТЕХНІКИ …27стр.


СУДОВА ФОТОГРАФІЯ ТА ВІДЕОЗАПИС …29стр.


19) ПОНЯТТЯ, ЗАВДАННЯ ТА ЗНАЧЕННЯ СУДОВОЇ ФОТОГРАФІЇ …29стр.


20) СИСТЕМА МЕТОДІВ СУДОВОЇ ФОТОГРАФІЇ) …30стр.


21) ПОНЯТТЯ, СИСТЕМА ТА ЗАВДАННЯ СУДОВОГО ВІДЕОЗАПИСУ) …33стр.


22) ФОТОЗЙОМКА, ЗВУКОЗАПИС ТА ВІДЕОЗАПИС ЯК ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ДЖЕРЕЛО ДОКАЗІВ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ) ЗБЕРІГАННЯ РЕЧОВИХ ДОКАЗІВ І ДОКУМЕНТІВ ТА ВИРІШЕННЯ ПИТАННЯ ПРО НИХ) …34стр.


23) ЗБЕРІГАННЯ РЕЧОВИХ ДОКАЗІВ І ДОКУМЕНТІВ ТА ВИРІШЕННЯ ПИТАННЯ ПРО НИХ …36стр.


24) ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ФІКСУВАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ …38стр.


ТРАСОЛОГІЯ …39стр.


25) ПОНЯТТЯ І ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ТРАСОЛОГІЇ) КЛАСИФІКАЦІЯ СЛІДІВ …39стр.


26) СЛІДИ РУК …41стр.


27) СЛІДИ НІГ ТА ВЗУТТЯ …43стр.


28) СЛІДИ ЗАСОБІВ ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНУ …44стр.


29) СЛІДИ ЗУБІВ, НІГТІВ ТА ІНШИХ ЧАСТИН ТІЛА ЛЮДИНИ …46стр.


30) ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ОГЛЯДУ ТА ВИЛУЧЕННЯ СЛІДІВ …46стр.


СУДОВА БАЛІСТИКА …47стр.


31) ПОНЯТТЯ, ПРЕДМЕТ І ОБ'ЄКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ СУДОВОЇ БАЛІСТИКИ …47стр.


32) ВОГНЕПАЛЬНА ЗБРОЯ ТА ЇЇ КЛАСИФІКАЦІЯ …48стр. 33


33 ) СЛІДИ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ І МЕХАНІЗМ ЇХ УТВОРЕННЯ …50стр.


34) ОСОБЛИВОСТІ ОГЛЯДУ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ ТА СЛІДІВ ПОСТРІЛУ …52стр.


ТЕХНІКО-КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ДОКУМЕНТІВ) ) 53


35) ТЕХНІКО-КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ДОКУМЕНТІВ: ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ …53стр.


36) СЛІДЧИЙ ОГЛЯД ДОКУМЕНТІВ …55стр.


37) ДОСЛІДЖЕННЯ ПИСЬМОВИХ ДОКУМЕНТІВ …56стр.


КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПИСЬМА) …60стр.


38) ПОНЯТТЯ І ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПОЧЕРКОЗНАВСТВА …60стр.


39) ІДЕНТИФІКАЦІЙНІ ОЗНАКИ ПИСЬМА …61стр.


ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЛЮДИНИ ЗА ОЗНАКАМИ ЗОВНІШНОСТІ …64стр.


40) ОЗНАКИ ЗОВНІШНОСТІ ЛЮДИНИ: ПОНЯТТЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ …64стр.


41) ОПИС ОЗНАК ЗОВНІШНОСТІ ЛЮДИНИ МЕТОДОМ СЛОВЕСНОГО ПОРТРЕТА …65стр.


42) КРИМІНАЛІСТИЧНА ДІАГНОСТИКА ТАТУЮВАНЬ …70стр.


КРИМІНАЛЬНА РЕЄСТРАЦІЯ …71стр.


43) ПОНЯТТЯ КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ОБЛІКУ І КРИМІНАЛЬНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ) …71стр.


44) ОБ'ЄКТИ КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ОБЛІКУ ТА КРИМІНАЛЬНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ) …73стр.


45) ОСНОВНІ ВИДИ КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ОБЛІКУ …74стр.


КРИМІНАЛІСТИЧНА ЕКСПЕРТИЗА) …75стр.


46) КЛАСИФІКАЦІЯ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ …75стр.


47) ПІДСТАВИ ТА ПОРЯДОК ПРИЗНАЧЕННЯ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ …77стр.


48) ОТРИМАННЯ ЗРАЗКІВ ДЛЯ ЕКСПЕРТИЗИ …82стр.


49) ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗ (ДОСЛІДЖЕНЬ) …87стр.


50) ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗ (ДОСЛІДЖЕНЬ) ТА ОФОРМЛЕННЯ ЇХ РЕЗУЛЬТАТІВ …89стр.


51) ПОЧЕРКОЗНАВЧА ЕКСПЕРТИЗА …98стр.


52) АВТОРОЗНАВЧА ЕКСПЕРТИЗА …103стр.


53) ТЕХНІЧНА ЕКСПЕРТИЗА ДОКУМЕНТІВ …105стр.


54) ФОТОТЕХНІЧНА ЕКСПЕРТИЗА …111стр.


55) ЕКСПЕРТИЗА ВІДЕО ЗВУКОЗАПИСУ …113стр.


56) ПОРТРЕТНА ЕКСПЕРТИЗА …114стр.


57) ТРАСОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА …115стр.


58) ЕКСПЕРТИЗА СЛІДІВ РУК) …116стр.


59) ЕКСПЕРТИЗА СЛІДІВ НІГ ЛЮДИНИ ТА ВЗУТТЯ …117стр.


60) ЕКСПЕРТИЗА ХОЛОДНОЇ ЗБРОЇ) …118стр


61) ЕКСПЕРТИЗА ВИБУХОВИХ ПРИСТРОЇВ …119стр.


62) БАЛІСТИЧНА ЕКСПЕРТИЗА …120стр.


63) ҐРУНТОЗНАВЧА ЕКСПЕРТИЗА …123стр.


64) БІОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА …124стр.


65) АВТОТЕХНІЧНА ЕКСПЕРТИЗА …126стр.


66) ТРАНСПОРТНО-ТРАСОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА …130стр.


67) ПОЖЕЖНО-ТЕХНІЧНА ЕКСПЕРТИЗА …131стр.


68) БУДІВЕЛЬНО-ТЕХНІЧНА ЕКСПЕРТИЗА …132стр.


69) ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА ЕКСПЕРТИЗА …134стр.


70) ЕКОНОМІЧНА ЕКСПЕРТИЗА …136стр.


71) АВТОТОВАРОЗНАВЧА ЕКСПЕРТИЗА …142стр.


72) ТОВАРОЗНАВЧА ЕКСПЕРТИЗА …143стр.


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ТАКТИКИ …146стр.


73) ПОНЯТТЯ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ТАКТИКИ …146стр.


74) ТАКТИЧНИЙ ПРИЙОМ ЯК ЕЛЕМЕНТ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ТАКТИКИ …147стр.


75) ДЖЕРЕЛА І ФУНКЦІЇ ТАКТИЧНИХ ПРИЙОМІВ …148стр.


76) КЛАСИФІКАЦІЯ ТАКТИЧНИХ ПРИЙОМІВ …150стр.


77) СИСТЕМА ТАКТИЧНИХ ПРИЙОМІВ) ТАКТИЧНІ КОМБІНАЦІЇ І ТАКТИЧНІ ОПЕРАЦІЇ) …151стр.


СЛІДЧІ (РОЗШУКОВІ) ДІЇ …152стр.


78) ВИМОГИ ДО ПРОВЕДЕННЯ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ …152стр.


79) НЕГЛАСНІ СЛІДЧІ (РОЗШУКОВІ) ДІЇ) …154стр.


80) ІНШІ ВИДИ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ …161стр.


81) ФІКСУВАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ) ПРОЦЕСУАЛЬНІ РІШЕННЯ …166стр.


СЛІДЧИЙ ОГЛЯД …171стр.


82) ПОНЯТТЯ ОГЛЯДУ …171стр.


83) ОГЛЯД ТРУПА …172стр.


ДОПИТ …173стр.


84) ПОНЯТТЯ ДОПИТУ …173стр.


85) ОСОБЛИВОСТІ ДОПИТУ МАЛОЛІТНЬОЇ АБО НЕПОВНОЛІТНЬОЇ ОСОБИ …173стр.


86) ПРОВЕДЕННЯ ДОПИТУ У РЕЖИМІ ВІДЕОКОНФЕРЕНЦІЇ ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ …174стр.


87) ОДНОЧАСНИЙ ДОПИТ ДВОХ ЧИ БІЛЬШЕ ВЖЕ ДОПИТАНИХ ОСІБ …177стр.


88) ДОПИТ СВІДКА, ПОТЕРПІЛОГО ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ В СУДОВОМУ ЗАСІДАННІ …177стр.


ОБШУК …179стр.


89)ПОНЯТТЯ ОБШУКУ …179стр.


ПРЕД'ЯВЛЕННЯ ДЛЯ ВПІЗНАННЯ …183стр.


90) ПРЕД'ЯВЛЕННЯ ОСОБИ ДЛЯ ВПІЗНАННЯ …183стр.


91) ПРЕД'ЯВЛЕННЯ РЕЧЕЙ ДЛЯ ВПІЗНАННЯ …184стр.


92) ПРЕД'ЯВЛЕННЯ ТРУПА ДЛЯ ВПІЗНАННЯ …184стр.


93) ПРОВЕДЕННЯ ВПІЗНАННЯ У РЕЖИМІ ВІДЕОКОНФЕРЕНЦІЇ ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ …185стр.


94) ПРОТОКОЛ ПРЕД'ЯВЛЕННЯ ДЛЯ ВПІЗНАННЯ …187стр.


СЛІДЧИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ …188стр.


95) ПОНЯТТЯ СЛІДЧОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ …188стр.


ОСВІДУВАННЯ ОСОБИ …189стр.


96) ОСВІДУВАННЯ ОСОБИ …189стр.


КРИМІНАЛІСТИЧНА МЕТОДИКА) …190стр.


97) ПОНЯТТЯ, ПРЕДМЕТ ТА ЗАВДАННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ МЕТОДИКИ …190стр.


98) ПРИНЦИПИ ТА СТРУКТУРА КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ МЕТОДИКИ …190стр.


99) КРИМІНАЛІСТИЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ ЗЛОЧИНІВ …191стр.


100) СТРУКТУРА ОКРЕМИХ МЕТОДИК РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ …192стр.


СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ …193стр.

Обліковий номер: 978-611-01-0478-4
Підписатись на оповіщення про ціну товару

Наявність: Є в наявності

100,00 грн

Ми доставимо цей товар за 24 години. Детальніше...

Зателефонуйте +38 (098) 526 72 92 або +38 (063) 526 83 64, і дізнайтеся інформацію про товар.

Опис товару
Деталі
В навчальному посібнику для викладу його змісту використано низку нормативно-правових актів України. Посібник розрахований на студентів, слухачів, аспірантів юридичних навчальних закладів. Структура посібника побудована на найбільш оптимальному та легкому поданні матеріалу студентам – у запитаннях і відповідях, при цьому відповідь на питання викладена та розкрита чітко, стисло та зрозуміло. Даний посібник стане у пригоді всім, хто бажає озброїти себе системою знань з криміналістики.
Додаткова інформація
Додаткова інформація
Назва англ. мовою Ні
Автор Ні
ISBN 978-611-01-0478-4
Видавець ЦУЛ
Відгуки
Напишіть власний відгук
Ви переглядате: Криміналістика . Навчальний посібник для підготовки до іспитів.