Маркетинг. Підручник з базової дісциплини.

Підручник розрахований на студентів, аспірантів та викладачів вищих навчальних закладів. З метою оволодіння маркетингом він буде корисний слухачам бізнес-шкіл та закладів післядипломної освіти, керівникам та спеціалістам підприємств різних форм власності та всім, кого зацікавлять питання маркетингу.


ЗМІСТ


Передмова 7

Частина І. ^ ПАРАДИГМА МАРКЕТИНГУ 11

Розділ 1. Сутність маркетингу та його сучасна концепція 11

Навчальні завдання 11

1.1. Маркетинг: основні поняття, історичні етапи і концепції розвитку 11

1.2. Маркетинг як наука, спосіб мислення та спосіб дії 20

1.3. Освічений маркетинг і проблеми 3-го тисячоліття 25

Резюме 29

Контрольні запитання і завдання 30

Тести для самоконтролю 31

Розділ 2. Система й характеристики маркетингу 33

Навчальні завдання 33

2.1. Основні принципи і функції маркетингу 33

2.2. Завдання, типи і сфери використання маркетингу 41

2.3. Основні проблеми розвитку маркетингу на підприємствах України 50

Резюме 52

Контрольні запитання і завдання 54

Тести для самоконтролю 54

Частина II. ^ МАРКЕТИНГОВІ МОЖЛИВОСТІ 57

Розділ 3. Маркетингове середовище 57

Навчальні завдання 57

Маркетингове середовище: склад, характеристика і динаміка 57

Резюме 69

Контрольні запитання і завдання 69

Тести для самоконтролю 70

Розділ 4. Маркетингова інформаційна система (МІС) 72

Навчальні завдання 72

4.1. Система збору даних (банк даних) 72

4.2. Система обробки даних 81

4.3. Система маркетингових досліджень 83

4.4. Система уніфікованої маркетингової інформації (уніфікований

інформаційний банк) 87

Резюме 88

Контрольні запитання і завдання 89

Тести для самоконтролю 89

Розділ 5. Маркетинговий інструментарій 92

Навчальні завдання 92

5.1. Сегментація ринку: сутність, ознаки, методи 92

5.2. Вибір цільових ринків (сегментів) 97

5.3. Позиціювання 100

5.4. Портфеліо-аналіз 106

Резюме 118

Контрольні запитання і завдання 119

Тести для самоконтролю 119

Розділ 6. Маркетингові дослідження 122

Навчальні завдання 122

6.1. Суть і класифікація маркетингових досліджень. Міжнародний кодекс із

практики маркетингових і соціальних досліджень 122

6.2. Процес дослідження маркетингу 129

6.3. Дослідження покупців 136

6.3.1. Дослідження потреб і типологія споживачів 136

6.3.2. Мотивація купівлі 142

6.3.3. Дослідження поведінки покупців 146

6.3.4. Типологія споживачів 156

6.4. Вимірювання і прогнозування попиту 158

6.4.1. Попит у системі маркетингу: сутність і класифікація 158

6.4.2. Ринковий попит і чинники, що впливають на нього 160

6.4.3. Попит на товари підприємства 162

6.4.4. Методи оцінки поточного попиту 165

6.4.5. Методи оцінки перспективного попиту 170

Резюме 182

Контрольні запитання і завдання 184

Тести для самоконтролю 185

Розділ 7. Конкуренція, конкурентні сили і переваги 187

Навчальні завдання 187

7.1. Конкуренція, конкурентне середовище і методи конкурентної боротьби 187

7.2. Конкурентний аналіз 196

7.2.1. Моніторинг конкурентного середовища 197

7.2.2. Дослідження конкурентів :197

7.2.3. Оцінка конкурентоспроможності підприємства і виявлення конкурентних

переваг 203

7.3. Конкурентні переваги і конкурентні стратегії 207

Резюме 214

Контрольні запитання і завдання 216

Тести для самоконтролю 216

Частина III. ^ КОМПЛЕКС МАРКЕТИНГУ ТА УПРАВЛІННЯ

МАРКЕТИНГОВИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ 219

Розділ 8. Маркетингова товарна політика 219

Навчальні завдання 219

8.1. Товар і товарна політика за маркетингового підходу 219

8.2. Конкурентоспроможність товару і методи її оцінки 226

8.3. Життєвий цикл товару і маркетингові стратегії на його стадіях 237

8.4. Нові товари: процес розробки і ринкове тестування 245

8.5. Товарна марка, упаковка і сервіс товару 254

8.5.1. Товарна марка 254

8.5.2. Упаковка товарів 262

8.5.3. Сервіс 266

Резюме 269

Контрольні запитання і завдання 271

Тести для самоконтролю 271

Розділ 9. Маркетингова цінова політика 274

Навчальні завдання 274

9.1. Ціна в комплексі маркетингу 274

9.2. Формування маркетингової цінової політики 277

9.3. Методи встановлення цін 288

Резюме 292

Контрольні запитання і завдання 293

Тести для самоконтролю 294

Розділ 10. Маркетингова політика розподілу 296

Навчальні завдання 296

10.1. Розподіл у системі маркетингу: сутність, принципи, канали 296

10.2. Маркетингові системи в удосконаленні управління розподілом 306

10.3. Маркетингова логістика 312

10.4. Оптова торгівля в системі маркетингу 317

10.5. Роздрібна торгівля в системі маркетингу 323

Резюме 328

Контрольні запитання і завдання 330

Тести для самоконтролю 331

Розділ 11. Маркетингова політика комунікацій 334

Навчальні завдання 334

11.1. Просування товарів і комплекс маркетингових комунікацій 334

11.2. Реклама в комплексі маркетингових комунікацій 346

11.3. Пабліситі і паблік рилейшнз у комунікаційній політиці підприємства 363

11.4. Стимулювання збуту (СТИЗ) 367

11.5. Особистий продаж 370

11.6. Прямий маркетинг 373

Резюме 381

Контрольні запитання і завдання 384

Тести для самоконтролю 385

Розділ 12. Персонал у комплексі маркетингу 388

Навчальні завдання 388

12.1. Цілі, завдання і функції персоналу служби маркетингу 388

12.2. Формування кадрового забезпечення служби маркетингу 394

12.3. Мотивація персоналу служби маркетингу 399

Резюме 401

Контрольні запитання і завдання 402

Тести для самоконтролю 402

Частина IV.^ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВИМИ ЗУСИЛЛЯМИ 405

Розділ 13. Організація маркетингової діяльності 405

Навчальні завдання 405

13.1. Побудова (вдосконалення) організаційної структури управління

маркетингом 405

13.2. Організаційна культура і створення умов для ефективної роботи

служб
маркетингу 415

13.3. Організація ефективної взаємодії маркетингових служб з іншими

під розділами підприємства 416

Резюме 418

Контрольні запитання і завдання 419

Тести для самоконтролю 419

Розділ 14. Програмування маркетингової діяльності 421

Навчальні завдання 421

14.1. Програма маркетингу як інструмент ринкової діяльності 421

14.2. Ситуаційний аналіз і маркетинговий синтез у процесі розробки

програми маркетингу 424

14.2.1. Ситуаційний аналіз 424

14.2.2. Маркетинговий синтез 427

14.3. Стратегічне і тактичне планування маркетингової діяльності 429

14.3.1. Стратегічне планування маркетингової діяльності 429

14.3.2. Тактичне планування 436

Резюме 440

Контрольні запитання і завдання 441

Тести для самоконтролю 441

Розділ 15. Контроль маркетингової діяльності 444

Навчальні завдання 444

15.1. Контроль у маркетингу: сутність і види 444

15.2. Стратегічний контроль маркетингу 448

15.3. Тактичний контроль маркетингу 451

15.4. Контроль прибутковості 456

Резюме 459

Контрольні запитання і завдання 461

Тести для самоконтролю 461

Бібліографічний список 463

Глосарій 471

Предметний покажчик 489

Іменний покажчик 503

Додатки 505

Артикул (SKU): 978-966-483-444-2
Подписаться на оповещения о цене

Доступность: Есть в наличии

85,00 грн

Мы доставим этот товар за 24 часа. Подробнее...

Позвоните +38(098) 526 72 92 или +38(063) 526 83 64, и узнайте информацию о товаре.

Подробное описание
Детали
Підручник підготовлено з базової дисципліни «Маркетинг». В його основу покладено багаторічний досвід автора у викладанні маркетингу студентам вищих навчальних закладів, слухачам закладів післядипломної освіти. Він складається з чотирьох частин (парадигма маркетингу, маркетингові можливості, комплекс маркетингу та управління маркетинговими зусиллями) та 15 розділів. До кожного розділу додаються навчальні цілі, резюме, контрольні запитання і завдання, тести для самоконтролю. У кінці підручника наведено бібліографічний список, глосарій, подано предметний та іменний покажчики, додатки (31 слайд із найважливіших питань курсу).
Дополнительная информация
Дополнительная информация
Название на англ. языке Нет
Автор Л. В. Балабанова.
ISBN 978-966-483-444-2
Издатель Альпина Бизнес Букс
Отзывы
Напишите ваш собственный отзыв
Вы пишете отзыв: Маркетинг. Підручник з базової дісциплини.