Муніципальне право України. для підготовки для іспитів.

При підготовці посібника використано низку нормативно-правових актів України. Навчальний посібник розрахований на студентів, слухачів, аспірантів юридичних навчальних закладів. Структура посібника побудована на найбільш оптимальному та легкому поданні матеріалу студентам – у запитаннях і відповідях. Даний посібник стане у пригоді всім, хто бажає озброїти себе системою знань з курсу муніципального права України.
Обліковий номер: 978-611-01-0526-2
Підписатись на оповіщення про ціну товару

Наявність: Є в наявності

200,00 грн

Ми доставимо цей товар за 24 години. Детальніше...

Зателефонуйте +38 (098) 526 72 92 або +38 (063) 526 83 64, і дізнайтеся інформацію про товар.

Опис товару
Деталі

ЗМІСТ :

ПЕРЕДМОВА … 3 стр.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ МУНІЦИПАЛЬНОГО ПРАВА. … 4 стр.

1. ПОНЯТТЯ, ПРЕДМЕТ ТА МЕТОД МУНІЦИПАЛЬНОГО ПРАВА … 4стр.

2. ДЖЕРЕЛА МУНІЦИПАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ … 5 стр.

4. МУНІЦИПАЛЬНО-ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ: ПОНЯТТЯ, ЕЛЕМЕНТИ, ВИДИ, ПІДСТАВИ ЇХ ВИНИКНЕННЯ, ЗМІНИ ТА ПРИПИНЕННЯ … 13 стр.

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ … 17 стр.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ … 17 стр.

5. ПОНЯТТЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНИ … 17 стр.

6. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ … 18 стр.

7. СИСТЕМА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ … 19 стр.

8. ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ ЯК ПЕРВИННИМ СУБ'ЄКТ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ … 19 стр.

9. РАДИ — ПРЕДСТАВНИЦЬКІ ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ. ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ РАД … 27 стр.

10. СІЛЬСЬКИЙ, СЕЛИЩНИЙ, МІСЬКИЙ ГОЛОВА … 28 стр.

11. ОРГАНИ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ … 29 стр.

12. ФОРМИ ДОБРОВІЛЬНОГО ОБ'ЄДНАННЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ (АСОЦІАЦІЇ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ЇХ ДОБРОВІЛЬНІ ОБ'ЄДНАННЯ) … 41 стр.

13. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВА, МАТЕРІАЛЬНА І ФІНАНСОВА ОСНОВИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ … 42 стр.

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВА ОСНОВА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ. ПОВНОВАЖЕННЯ СІЛЬСЬКИХ, СЕЛИЩНИХ, МІСЬКИХ РАД … 44 стр.

14. ЗАГАЛЬНА ТА ВИКЛЮЧНА КОМПЕТЕНЦІЯ СІЛЬСЬКИХ, СЕЛИЩНИХ, МІСЬКИХ РАД … 44 стр.

ПОВНОВАЖЕННЯ ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ СІЛЬСЬКИХ, СЕЛИЩНИХ, МІСЬКИХ РАД … 49 стр.

15. ПОВНОВАЖЕННЯ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО І КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ, ПЛАНУВАННЯ ТА ОБЛІКУ … 49 стр.

16. ПОВНОВАЖЕННЯ В ГАЛУЗІ БЮДЖЕТУ, ФІНАНСІВ І ЦІН … 50 стр.

17. ПОВНОВАЖЕННЯ ЩОДО УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНОЮ ВЛАСНІСТЮ … 51 стр.

18. ПОВНОВАЖЕННЯ В ГАЛУЗІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА, ПОБУТОВОГО, ТОРГОВЕЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ, ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ, ТРАНСПОРТУ І ЗВ'ЯЗКУ … 52 стр.

19. ПОВНОВАЖЕННЯ У ГАЛУЗІ БУДІВНИЦТВА … 55 стр.

20. ПОВНОВАЖЕННЯ У СФЕРІ ОСВІТИ, ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я, КУЛЬТУРИ, ФІЗКУЛЬТУРИ І СПОРТУ … 56 стр.

21. ПОВНОВАЖЕННЯ У СФЕРІ РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА … 59 стр.

22. ПОВНОВАЖЕННЯ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ … 60 стр.

23. ПОВНОВАЖЕННЯ В ГАЛУЗІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ … 63 стр.

24. ПОВНОВАЖЕННЯ В ГАЛУЗІ ОБОРОННОЇ РОБОТИ … 63 стр.

25. ПОВНОВАЖЕННЯ ЩОДО ВИРІШЕННЯ ПИТАНЬ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ … 64 стр.

26. ПОВНОВАЖЕННЯ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ, ПРАВОПОРЯДКУ, ОХОРОНИ ПРАВ, СВОБОД І ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ ГРОМАДЯН … 64 стр.

27. ПОВНОВАЖЕННЯ У СФЕРІ НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ ПЕРВИННОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ … 67 стр. 28. ПОВНОВАЖЕННЯ ЩОДО ВІДЗНАЧЕННЯ ДЕРЖАВНИМИ НАГОРОДАМИ УКРАЇНИ … 68 стр.

29. ОСОБЛИВОСТІ ПОВНОВАЖЕНЬ РАЙОННИХ У МІСТАХ РАД ТА ЇХ ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ … 68 стр. СІЛЬСЬКИЙ, СЕЛИЩШИЙ, МІСЬКИЙ ГОЛОВА … 69 стр. 30.

ПОВНОВАЖЕННЯ СІЛЬСЬКОГО, СЕЛИЩНОГО, МІСЬКОГО ГОЛОВИ … 69 стр.

ПОВНОВАЖЕННЯ РАЙОННИХ І ОБЛАСНИХ РАД … 72 стр.

31. ПИТАННЯ, ЯКІ ВИРІШУЮТЬСЯ РАЙОННИМИ І ОБЛАСНИМИ РАДАМИ ВИКЛЮЧНО НА ЇХ ПЛЕНАРНИХ ЗАСІДАННЯХ … 72 стр.

32. ДЕЛЕГУВАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ РАЙОННИХ І ОБЛАСНИХ РАД ВІДПОВІДНИМ МІСЦЕВИМ ДЕРЖАВНИМ АДМІНІСТРАЦІЯМ … 75 стр.

ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ОРГАНІВ ТА ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ … 78 стр.

33. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ РАД … 78 стр.

34. СЕСІЯ РАДИ … 79 стр.

35. ПОСТІЙНІ ТА ТИМЧАСОВІ КОНТРОЛЬНІ КОМІСІЇ РАДИ … 82 стр.

36. ДЕПУТАТ РАДИ … 85 стр.

37. СЕКРЕТАР СІЛЬСЬКОЇ, СЕЛИЩНОЇ, МІСЬКОЇ РАДИ … 86 стр.

38. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СІЛЬСЬКОЇ, СЕЛИЩНОЇ, МІСЬКОЇ, РАЙОННОЇ У МІСТІ РАДИ … 89 стр.

39. ВІДДІЛИ, УПРАВЛІННЯ ТА ІНШІ ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ СІЛЬСЬКОЇ, СЕЛИЩНОЇ, МІСЬКОЇ, РАЙОННОЇ У МІСТІ РАДИ … 91 стр.

40. ГОЛОВА РАЙОННОЇ, ОБЛАСНОЇ, РАЙОННОЇ У МІСТІ РАДИ … 91 стр.

41. ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ РАЙОННОЇ, РАЙОННОЇ У МІСТІ РАДИ ТА ПЕРШИЙ ЗАСТУПНИК, ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ РАДИ … 94 стр.

42. ПРЕЗИДІЯ (КОЛЕГІЯ) ТА ВИКОНАВЧИЙ АПАРАТ РАЙОННОЇ, ОБЛАСНОЇ РАДИ … 95 стр.

43. АКТИ ОРГАНІВ ТА ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ … 96 стр

. МАТЕРІАЛЬНА І ФІНАНСОВА ОСНОВА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ … 103 стр.

44. ПРАВО КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ … 103 стр.

45. МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ … 104 стр.

46. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИТРАТ, ПОВ'ЯЗАНИХ ІЗ ЗДІЙСНЕННЯМ ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ТА ВИКОНАННЯМ РІШЕНЬ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ … 108 стр.

47. МІСЦЕВІ ПОДАТКИ І ЗБОРИ. УЧАСТЬ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИХ ВІДНОСИНАХ … 108 стр.

ГАРАНТІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ТА ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ … 109

стр. 48. ГАРАНТІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ЙОГО ОРГАНІВ ТА ПОСАДОВИХ ОСІБ … 109 стр.

49. ПІДЗВІТНІСТЬ І ПІДКОНТРОЛЬНІСТЬ МІСЦЕВИХ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ РАЙОННИМ, ОБЛАСНИМ РАДАМ … 110 стр.

50. ОБОВ'ЯЗКОВІСТЬ АКТІВ І ЗАКОННИХ ВИМОГ ОРГАНІВ ТА ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ … 110 стр.

51. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ТА ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ … 111 стр.

52. ДОСТРОКОВЕ ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ РАДИ … 112 стр.

53. ДОСТРОКОВЕ ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ СІЛЬСЬКОГО, СЕЛИЩНОГО, МІСЬКОГО ГОЛОВИ … 113 стр.

54. ДОСТРОКОВЕ ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ОРГАНІВ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ … 115 стр.

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В АВТОНОМНІЙ РЕСПУБЛІЦІ КРИМ … 116 стр.

55. ЗДІЙСНЕННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В АВТОНОМНІЙ РЕСПУБЛІЦІ КРИМ … 116 стр.

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В МІСТІ КИЄВІ … 119 стр. 56. МІСТО КИЇВ — СТОЛИЦЯ УКРАЇНИ … 119 стр

. 57. ЗДІЙСНЕННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В МІСТІ КИЄВІ. СИСТЕМА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У МІСТІ КИЄВІ … 121 стр.

58. ОСНОВНІ ФОРМИ ЗДІЙСНЕННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ … 122 стр. 59. ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У МІСТІ КИЄВІ … 123 стр.

60. ЗДІЙСНЕННЯ УПРАВЛІННЯ РАЙОНАМИ В МІСТІ КИЄВІ … 123 стр.

ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В МІСТІ КИЄВІ, ЇХ ФУНКЦІЇ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ … 124 стр.

61. КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА … 124 стр.

62. СЕКРЕТАРІАТ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ. ЗАСТУПНИК МІСЬКОГО ГОЛОВИ — СЕКРЕТАР КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ … 127 стр.

63. ГОЛОВА, ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ РАДИ … 131 стр.

64. ПЕРШИЙ ЗАСТУПНИК, ЗАСТУПНИКИ ГОЛОВИ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ … 135 стр.

65. ДОДАТКОВІ ПОВНОВАЖЕННЯ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ … 135 стр.

66. ГАРАНТІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ЙОГО ОРГАНІВ І ПОСАДОВИХ ОСІБ … 136 стр.

СЛУЖБА В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ … 148 стр.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО СЛУЖБУ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ … 148 стр.

67. СЛУЖБА В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ … 148 стр.

68. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ СЛУЖБИ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ … 149 стр.

69. ПРАВО НА СЛУЖБУ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ … 149 стр.

70. ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ЩОДО СЛУЖБИ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ … 151 стр.

ПРАВОВИЙ СТАТУС ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ … 152 стр.

71. ОСНОВНІ ОБОВ'ЯЗКИ ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ … 152 стр.

72. ОСНОВНІ ПРАВА ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ … 152 стр.

ПРОХОДЖЕННЯ СЛУЖБИ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА СЛУЖБОВА КАР'ЄРА. … 153 стр.

73. ПРИЙНЯТТЯ НА СЛУЖБУ В ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ … 153 стр.

74. ПРИСЯГА ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ … 154 стр.

75. ОБМЕЖЕННЯ, ПОВ'ЯЗАНІ З ПРИЙНЯТТЯМ НА СЛУЖБУ В ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ПРОХОДЖЕННЯМ СЛУЖБИ … 155 стр

. 76. ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ … 156 стр.

77. КЛАСИФІКАЦІЯ ПОСАД В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ … 157 стр.

78. РАНГИ ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ … 158 стр.

79. КАДРОВИЙ РЕЗЕРВ СЛУЖБИ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ … 160 стр.

ПРИПИНЕННЯ СЛУЖБИ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ … 169 стр.

82. ПІДСТАВИ ПРИПИНЕННЯ СЛУЖБИ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ … 169 стр.

СТАТУС ДЕПУТАТІВ МІСЦЕВИХ РАД . ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТАТУС ДЕПУТАТІВ МІСЦЕВИХ РАД … 170 стр.

83. ДЕПУТАТ МІСЦЕВОЇ РАДИ — ПРЕДСТАВНИК ІНТЕРЕСІВ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ, ВИБОРЦІВ СВОГО ВИБОРЧОГО ОКРУГУ … 170 стр.

ДЕПУТАТ МІСЦЕВОЇ РАДИ — ПРЕДСТАВНИК ІНТЕРЕСІВ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ, ВИБОРЦІВ СВОГО ВИБОРЧОГО ОКРУГУ … 174 стр.

84. ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПУТАТА МІСЦЕВОЇ РАДИ У ВИБОРЧОМУ ОКРУЗІ … 174 стр.

85. ІНДИВІДУАЛЬНІ ТА КОЛЕКТИВНІ ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕПУТАТОМ МІСЦЕВОЇ РАДИ СВОЇХ ПОВНОВАЖЕНЬ У ВИБОРЧОМУ ОКРУЗІ … 176 стр.

ДЕПУТАТ МІСЦЕВОЇ РАДИ — ПОВНОВАЖНИЙ ЧЛЕН РАДИ … 180 стр.

86. ПОВНОВАЖЕННЯ ДЕПУТАТА МІСЦЕВОЇ РАДИ У РАДІ … 180 стр.

87. УЧАСТЬ ДЕПУТАТА В СЕСІЯХ МІСЦЕВОЇ РАДИ ТА ЗАСІДАННЯХ ЇЇ ОРГАНІВ … 182 стр.

88. ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ І ДЕПУТАТСЬКЕ ЗАПИТАННЯ … 183 стр.

89. ПРОПОЗИЦІЇ І ЗАУВАЖЕННЯ, ВИСЛОВЛЕНІ ДЕПУТАТАМИ МІСЦЕВОЇ РАДИ НА СЕСІЯХ РАДИ … 184 стр.

90. ДЕПУТАТСЬКІ ГРУПИ … 185 стр.

91. ДЕПУТАТСЬКІ ФРАКЦІЇ … 186 стр.

92. ПОМІЧНИКИ-КОНСУЛЬТАНТИ ДЕПУТАТА МІСЦЕВОЇ РАДИ … 187 стр.

ОСНОВНІ ГАРАНТІЇ ДЕПУТАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ … 189 стр.

93. ОСНОВНІ ГАРАНТІЇ ДЕПУТАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ … 189 стр.

ВІДКЛИКАННЯ ДЕПУТАТА МІСЦЕВОЇ РАДИ … 192 стр.

94. ПІДСТАВИ, ПРОПОЗИЦІЇ ТА ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ПИТАННЯ ПРО ВІДКЛИКАННЯ ДЕПУТАТА МІСЦЕВОЇ РАДИ … 192 стр.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ … 199 стр.

Додаткова інформація
Додаткова інформація
Назва англ. мовою Ні
Автор Тетарчук
ISBN 978-611-01-0526-2
Видавець ЦУЛ
Відгуки
Напишіть власний відгук
Ви переглядате: Муніципальне право України. для підготовки для іспитів.