Процесуальні документи досудового розслідування (слідчого, прокурора, адвоката та слідчого судді). 2-ге вид., перероб. та доповн. М. А. Погорецького та О. П. Кучинської

У науково-практичному посібнику наведені типові зразки процесуальних документів досудового розслідування (слідчого, прокурора, адвоката та слідчого судді). Пропонуються загальні рекомендації щодо складання процесуальних документів слідчого, прокурора, адвоката та слідчого судді з посиланням на відповідні норми чинного кримінального процесуального та кримінального законодавства України.


Науково-практичний посібник рекомендований співробітникам органів досудового розслідування та прокуратури, адвокатам, суддям, студентам, аспірантам, викладачам і всім іншим, хто цікавиться питаннями кримінального процесу.


Палітурка:М’яка


Рік видання 2018


Кількість сторінок 274


Папір:Офсетний

Обліковий номер: 978-617-566-506-0
Підписатись на оповіщення про ціну товару

Наявність: Є в наявності

250,00 грн

Ми доставимо цей товар за 24 години. Детальніше...

Зателефонуйте +38 (098) 526 72 92 або +38 (063) 526 83 64, і дізнайтеся інформацію про товар.

Опис товару
Деталі

Зміст

РОЗДІЛ I. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДОКУМЕНТИ СЛІДЧОГО

§  1. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДОКУМЕНТИ, ЩО СКЛАДАЮТЬСЯ СЛІДЧИМ НА ПОЧАТКУ... ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ........................................................6

РАПОРТ про виявлення кримінального правопорушення ....................................................6

ПРОТОКОЛ прийняття усної заяви про вчинене кримінальне правопорушення...............7

ВИТЯГ з кримінального провадження ..................................................................................9

ДОРУЧЕННЯ про проведення досудового розслідування ..................................................10

ПОВІДОМЛЕННЯ про початок досудового розслідування................................................11

ПОВІДОМЛЕННЯ про прийняття і реєстрацію заяви ........................................................12

ЗАЯВА про залучення до провадження як потерпілого ......................................................13

ПАМ’ЯТКА про процесуальні права та обов’язки потерпілого.........................................14

ПАМ’ЯТКА про процесуальні права та обов’язки підозрюваного Грабарчука Григорія Андрійовича......................................................................................16

ЗАЯВА про самовідвід............................................................................................................20

ПОСТАНОВА про відсторонення слідчого від проведення досудового розслідування ...................................................................................................21

ПОВІДОМЛЕННЯ про передачу матеріалів кримінального провадження іншому слідчому органу досудового розслідування.......................................................................22

ПОВІДОМЛЕННЯ про передачу матеріалів кримінального провадження іншому слідчому органу досудового розслідування.......................................................................23

§  2. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДОКУМЕНТИ, ЩО СКЛАДАЮТЬСЯ СЛІДЧИМ ПІД ЧАС... ПРОВАДЖЕННЯ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ТА НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ..........................24

ДОРУЧЕННЯ про проведення слідчої (розшукової) дії (негласної слідчої (розшукової) дії) (в порядку ст. 40 КПК України)......................24

ПОСТАНОВА про проведення слідчих (розшукових) дій на іншій території..................25

ПРОТОКОЛ допиту свідка .....................................................................................................26

ПРОТОКОЛ допиту потерпілого ...........................................................................................30

ПРОТОКОЛ допиту підозрюваного.......................................................................................35

ПРОТОКОЛ одночасного допиту двох і більше вже допитаних осіб ................................38

ПРОТОКОЛ допиту малолітнього (неповнолітнього) свідка..............................................40

ПРОТОКОЛ допиту малолітнього (неповнолітнього) підозрюваного...............................44

ПРОТОКОЛ пред’явлення особи для впізнання ..................................................................47

ПРОТОКОЛ пред’явлення речей для впізнання...................................................................49

ПОСТАНОВА про проведення допиту (впізнання) у режимі відеоконференції...............51

ПРОТОКОЛ допиту в режимі відеоконференції ..................................................................52 РАПОРТ....................................................................................................................................54

КЛОПОТАННЯ про проведення обшуку..............................................................................55

ПРОТОКОЛ обшуку................................................................................................................57

КЛОПОТАННЯ про проведення огляду ...............................................................................59

ПРОТОКОЛ огляду місця події..............................................................................................61

ПРОТОКОЛ освідування особи .............................................................................................63

ПРОТОКОЛ огляду речей.......................................................................................................67

ПРОТОКОЛ огляду трупа.......................................................................................................70

ПРОТОКОЛ слідчого експерименту......................................................................................74

КЛОПОТАННЯ про примусове відбирання біологічних зразків .......................................76

ПРОТОКОЛ відібрання зразків для експертизи ...................................................................77

КЛОПОТАННЯ про призначення експертизи......................................................................78

КЛОПОТАННЯ про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії.................79

ПОВІДОМЛЕННЯ про тимчасове обмеження прав внаслідок проведення негласних слідчих (розшукових) дій ...................81

ПРОТОКОЛ аудіо-, відеоконтролю........................................................................................82

ПРОТОКОЛ огляду кореспонденції.......................................................................................83

ПРОТОКОЛ дослідження інформації, знятої з транспортних телекомунікаційних мереж...................................84

ПРОТОКОЛ обмеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи..............................85

ПРОТОКОЛ установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу ........................86

ПРОТОКОЛ про результати спостереження за особою.......................................................87

ПРОТОКОЛ контролю за вчиненням злочину......................................................................88

ПОСТАНОВА про виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації.................................................89

ПРОТОКОЛ отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження .................90

§  3. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДОКУМЕНТИ, ЩО СКЛАДАЮТЬСЯ СЛІДЧИМ ПІД ЧАС... ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ.91

КЛОПОТАННЯ про здійснення приводу..............................................................................91

ПРОТОКОЛ затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину....................................93

ПРОТОКОЛ тимчасового вилучення документів, які посвідчують користування спеціальним правом.........97

КЛОПОТАННЯ про відсторонення від посади....................................................................98

КЛОПОТАННЯ про тимчасовий доступ до речей і документів.......................................101

ПРОТОКОЛ тимчасового доступу до речей і документів.................................................103

ПРОТОКОЛ тимчасового вилучення майна .......................................................................105

КЛОПОТАННЯ про накладення арешту ............................................................................106

ПРОТОКОЛ АРЕШТУ МАЙНА..........................................................................................108

КЛОПОТАННЯ про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов’язання.........................................................................109

ПРОТОКОЛ роз’яснення підозрюваному обов’язків, передбачених ч. 2 ст. 179, ч. 5 ст. 194 КПК України..............................................111

КЛОПОТАННЯ про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту ..............................................................................112

ПРОТОКОЛ роз’яснення правил користування електронними засобами контролю......114

ПРОТОКОЛ роз’яснення підозрюваному та поручителю обов’язків, передбачених ч. ч. 3, 4, 5 ст. 180, ч. 5 ст. 194 КПК України.......................115

КЛОПОТАННЯ про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ..............................................................................116

КЛОПОТАННЯ про продовження строку тримання під вартою......................................119

КЛОПОТАННЯ про зміну запобіжного заходу..................................................................121

ПОВІДОМЛЕННЯ про затримання.....................................................................................123

ПРОТОКОЛ про оголошення підозрюваному ухвали слідчого судді щодо застосування запобіжного заходу та вручення її копії..........................................124

 §  4. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДОКУМЕНТИ, ЩО СКЛАДАЮТЬСЯ СЛІДЧИМ У ХОДІ... ЗУПИНЕННЯ, ЗАКІНЧЕННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ, ПРОДОВЖЕННЯ СТРОКУ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ...................125

ПОСТАНОВА про зупинення досудового розслідування у зв’язку з хворобою підозрюваного................................................................................125

ПОСТАНОВА про зупинення досудового розслідування у зв’язку з оголошенням у розшуку підозрюваного .......................................................127

ПОСТАНОВА про оголошення розшуку підозрюваного ..................................................129

ПОСТАНОВА про відновлення досудового розслідування ..............................................130

КЛОПОТАННЯ про продовження строку досудового розслідування .............................131

КЛОПОТАННЯ про продовження строку досудового розслідування .............................132

ПОСТАНОВА про закриття кримінального провадження................................................133

ПОВІДОМЛЕННЯ про завершення досудового розслідування .......................................134

ПРОТОКОЛ видалення з документів, які надаються для ознайомлення, відомостей, які не будуть розголошені під час судового розгляду ...135

ПОВІДОМЛЕННЯ про відкриття сторонами матеріалів кримінального провадження .................................................................................................136

КЛОПОТАННЯ про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування ..........................................................137

ПРОТОКОЛ про надання підозрюваному доступу до матеріалів досудового розслідування ....................................................................139

ПРОТОКОЛ ознайомлення з матеріалами досудового розслідування.............................140

ОБВИНУВАЛЬНИЙ АКТ у кримінальному провадженні №  0000000000002 ...............141

РЕЄСТР МАТЕРІАЛІВ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ у кримінальному провадженні №  000000000002 ..............................................................142

РОЗПИСКА про отримання копії обвинувального акта та реєстру матеріалів досудового розслідування .................................................144

СКАРГА на рішення (дії чи бездіяльність) прокурора ......................................................145

§  5. ІНШІ ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДОКУМЕНТИ, ЩО СКЛАДАЮТЬСЯ СЛІДЧИМ У ХОДІ... ЗДІЙСНЕННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ.........................146

ПОСТАНОВА про залучення законного представника підозрюваного...........................146

ПОСТАНОВА про заміну законного представника підозрюваного.................................147

ПОСТАНОВА про залучення захисника.............................................................................148

ПОСТАНОВА про доручення призначити адвоката для здійснення захисту за призначенням ..............................................................149

ЗАЯВА про відвід захисника (представника).....................................................................150

ПОСТАНОВА про залучення захисника для проведення окремої процесуальної дії....151

ПОСТАНОВА про відмову у визнанні потерпілим............................................................152

ПОСТАНОВА про заборону потерпілому використовувати технічні засоби при проведення окремої процесуальної дії ...............................153

ПОСТАНОВА про залучення представника потерпілого..................................................154

ПОСТАНОВА про відмову в задоволенні клопотання......................................................155

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК..................................................................................................156

РАПОРТ..................................................................................................................................157

ЗАПИТ на витребування документів та відомостей в порядку ч. 2 ст. 93 КПК України....................................................................................158

ПРОТОКОЛ попередження про недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування ...........................................159

КЛОПОТАННЯ про забезпечення безпеки.........................................................................160

КЛОПОТАННЯ про знищення речових доказів.................................................................161

КЛОПОТАННЯ про передачу речових доказів для реалізації..........................................162

ПОВІДОМЛЕННЯ про підозру............................................................................................163

ПОВІДОМЛЕННЯ про зміну раніше повідомленої підозри.............................................164

ПОВІДОМЛЕННЯ про нову підозру...................................................................................166

РОЗДІЛ II. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДОКУМЕНТИ ПРОКУРОРА

ДОРУЧЕННЯ про проведення досудового розслідування ................................................167

ПОСТАНОВА про призначення прокурора у кримінальному провадженні ...................168

КЛОПОТАННЯ про відсторонення слідчого від проведення досудового розслідування та призначення іншого слідчого...................169

ПОСТАНОВА про заміну прокурора ..................................................................................170

ПОСТАНОВА про призначення групи прокурорів............................................................171

ПОСТАНОВА про зміну групи прокурорів ........................................................................172

ПОСТАНОВА про визначення підслідності.......................................................................173

ПОСТАНОВА про визначення територіальної підслідності.............................................174

ПОСТАНОВА про доручення здійснення досудового розслідування іншому органу ...175

ПОСТАНОВА про об’єднання матеріалів досудових розслідувань.................................176

ПОСТАНОВА про виділення матеріалів досудового розслідування ...............................178

ПОСТАНОВА про продовження строку досудового розслідування ................................179

КЛОПОТАННЯ про застосування до неповнолітнього обвинуваченого примусових заходів виховного характеру ..............181

ДОРУЧЕННЯ (в порядку п. 4 ч. 2 ст. 36 КПК України) ....................................................183

ВКАЗІВКИ у кримінальному провадженні (в порядку п. 4 ч. 2 ст. 36 КПК України)....184

ПОСТАНОВА про ексгумацію трупа ..................................................................................185

ПОСТАНОВА про проведення контролю за вчиненням злочину ....................................187

ПОСТАНОВА про виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації.................................188 УГОДА про визнання винуватості.......................................................................................189

ПОСТАНОВА про закриття кримінального провадження................................................193

ПОСТАНОВА про скасування постанови про закриття кримінального провадження ..194

ОБВИНУВАЛЬНИЙ АКТ (зі зміненим обвинуваченням) у кримінальному провадженні про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 186 КК України, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №  00000000000000001 від 28 березня 2017 р. ...........................................................195

ПОЗОВНА ЗАЯВА (в порядку ст. 128 КПК України)........................................................197

РОЗДІЛ III. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДОКУМЕНТИ АДВОКАТА

КЛОПОТАННЯ про ознайомлення з матеріалами кримінального провадження ...........199

КЛОПОТАННЯ про побачення із підзахисним..................................................................200

СКАРГА на бездіяльність слідчого......................................................................................201

СКАРГА на постанову про закриття кримінального провадження ..................................203

АДВОКАТСЬКИЙ ЗАПИТ...................................................................................................205

КЛОПОТАННЯ про визнання доказу недопустимим........................................................206

КЛОПОТАННЯ про зміну запобіжного заходу..................................................................207

АПЕЛЯЦІЙНА СКАРГА на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 23 червня 2016 р. про продовження строку тримання під вартою..... 209

ЗАЯВА про відвід судді .................................212

ЗАЯВА про відвід слідчого (в порядку ст.ст. 77, 80, 81 КПК України)............................213

ЗАЯВА про захист прав людини..........................................................................................214

РОЗДІЛ IV. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДОКУМЕНТИ СЛІДЧОГО СУДДІ

УХВАЛА про арешт майна.......................................216

УХВАЛА про арешт майна.................................................................................................219

УХВАЛА про застосування запобіжного заходу у вигляді особистої поруки................223

УХВАЛА про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту...................226

УХВАЛА про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою..................229

УХВАЛА про продовження строку тримання під вартою...............................................233

УХВАЛА про зміну запобіжного заходу ...........................................................................238

УХВАЛА про надання дозволу на проведення обшуку...................................................243

УХВАЛА про надання дозволу на проведення обшуку...................................................245

УХВАЛА про надання дозволу на проведення обшуку...................................................247

УХВАЛА про накладення грошового стягнення..............................................................249

УХВАЛА про скасування ухвали про накладення грошового стягнення ......................251

УХВАЛА про привід підозрюваного .................................................................................252

УХВАЛА про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні..........254

УХВАЛА про надання дозволу на проведення негласної слідчої (розшукової) дії ......257

УХВАЛА про надання дозволу на проникнення до житла з метою проведення слідчого експерименту.....................259

УХВАЛА про надання дозволу на примусове відібрання біологічних зразків .............261

УХВАЛА про доручення проведення експертизи ............................................................263

УХВАЛА про відмову у проведені позапланової виїзної ревізії ....................................265

Додаткова інформація
Додаткова інформація
Название на англ. языке Ні
Автор За ред. професорів М. А. Погорецького та О. П. Кучинської
ISBN 978-617-566-506-0
Издатель Алерта ПЄ
Відгуки
Напишіть власний відгук
You're reviewing: Процесуальні документи досудового розслідування (слідчого, прокурора, адвоката та слідчого судді). 2-ге вид., перероб. та доповн. М. А. Погорецького та О. П. Кучинської
Вас також можуть зацікавити наступні товари