Унікальний посібник з кримінального права України. В. М. Киричко. станом на 20.11.2015.

Посібник є унікальним науково-практичним виданням, яке не має аналогів за системно-структурним викладенням інформації про зміст Кримінального кодексу України, усіх змін до нього, роз’яснень його норм Верховним Судом України та Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ, додаткових нормативних і роз’яснювальних матеріалів.


Розроблені автором шляхом аналітичної обробки інформації конкретизовані постатейні покажчики, які включають у себе понад 4000 приписів, дозволяють читачам швидко отримати необхідну інформацію без звернення до інших джерел.


Для суддів, прокурорів, слідчих та інших працівників правоохоронних органів, адвокатів, інших практикуючих юристів, науковців, викладачів, аспірантів та студентів юридичних вищих навчальних закладів і всіх інших осіб, яким необхідна інформація про Кримінальний кодекс України та практику його застосування.


Обкладинка Тверда


Рік видання 2015


Кількість сторінок 1080

Обліковий номер: 978-966-458-867-3
Підписатись на оповіщення про ціну товару

Наявність: Є в наявності

450,00 грн

Ми доставимо цей товар за 24 години. Детальніше...

Зателефонуйте +38 (098) 526 72 92 або +38 (063) 526 83 64, і дізнайтеся інформацію про товар.

Опис товару
Деталі

ЗМІСТ

Передмова про унікальність посібника ......................................................35

Види інформації, яка міститься в посібнику ..............................................36

Про структуру посібника та зміст його розділів ........................................38

Про покажчики змін, внесених до КК..........................................................41

Про покажчики роз’яснень Пленуму Верховного Суду України і Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ ..........................................................45

Список скорочень ............................................................................................47

Розділ 1. КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ З ПОСТАТЕЙНИМИ ПОКАЖЧИКАМИ ЙОГО ЗМІН, РОЗ’ЯСНЕНЬ ПЛЕНУМУ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ І ПЛЕНУМУ ВИЩОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО СУДУ УКРАЇНИ З РОЗГЛЯДУ ЦИВІЛЬНИХ І КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ ТА ДОДАТКІВ ..........................48

Загальна частина .............................................................................................48

Розділ І. Загальні положення .........................................................................48

Стаття 1. Завдання Кримінального кодексу України ......................................48

Стаття 2. Підстава кримінальної відповідальності.........................................48

Розділ ІІ. Закон про кримінальну відповідальність...................................49

Стаття 3. Законодавство України про кримінальну відповідальність...........49

Стаття 4. Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі............49

Стаття 5. Зворотна дія закону про кримінальну відповідальність у часі......50

Стаття 6. Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо злочинів, вчинених на території України..............................51

Стаття 7. Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо злочинів, вчинених громадянами України або особами без громадянства за межами України..............................................51

Стаття 8. Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо злочинів, вчинених іноземцями або особами без громадянства за межами України..............................................51

Стаття 9. Правові наслідки засудження особи за межами України...............52

Стаття 10. Вирішення питання про кримінальну відповідальність осіб, які підлягають кримінальній відповідальності за законодавством іноземної держави і перебувають на території України, та виконання вироків, винесених іноземними судами чи міжнародними судовими установами .......52

Розділ ІІІ. Злочин, його види та стадії..........................................................53

Стаття 11. Поняття злочину ..............................................................................53

Стаття 12. Класифікація злочинів.....................................................................54
Стаття 13. Закінчений та незакінчений злочини.............................................54

Стаття 14. Готування до злочину......................................................................55

Стаття 15. Замах на злочин ...............................................................................55

Стаття 16. Кримінальна відповідальність за незакінчений злочин...............55

Стаття 17. Добровільна відмова при незакінченому злочині ........................56

Розділ IV. Особа, яка підлягає кримінальній відповідальності (суб’єкт злочину)............................................................................56

Стаття 18. Суб’єкт злочину ...............................................................................56

Стаття 19. Осудність ..........................................................................................57

Стаття 20. Обмежена осудність ........................................................................58

Стаття 21. Кримінальна відповідальність за злочини, вчинені у стані сп’яніння внаслідок вживання алкоголю, наркотичних засобів або інших одурманюючих речовин...................................58

Стаття 22. Вік, з якого може наставати кримінальна відповідальність ........59

Розділ V. Вина та її форми.............................................................................59

Стаття 23. Вина ..................................................................................................59

Стаття 24. Умисел і його види ..........................................................................60

Стаття 25. Необережність та її види.................................................................60

Розділ VI.Співучасть у злочині .....................................................................60

Стаття 26. Поняття співучасті...........................................................................60

Стаття 27. Види співучасників..........................................................................60

Стаття 28. Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією....62 Стаття 29. Кримінальна відповідальність співучасників ...............................63

Стаття 30. Кримінальна відповідальність організаторів та учасників організованої групи чи злочинної організації...............................63

Стаття 31. Добровільна відмова співучасників...............................................64

Розділ VII. Повторність, сукупність та рецидив злочинів .......................64

Стаття 32. Повторність злочинів ......................................................................64

Стаття 33. Сукупність злочинів ........................................................................66

Стаття 34. Рецидив злочинів .............................................................................67

Стаття 35. Правові наслідки повторності, сукупності та рецидиву злочинів .......................................................................67

Розділ VIII. Обставини, що виключають злочинність діяння ................68

Стаття 36. Необхідна оборона...........................................................................68

Стаття 37. Уявна оборона ..................................................................................69

Стаття 38. Затримання особи, що вчинила злочин .........................................70

Стаття 39. Крайня необхідність ........................................................................70

Стаття 40. Фізичний або психічний примус....................................................71

Стаття 41. Виконання наказу або розпорядження...........................................71

Стаття 42. Діяння, пов’язане з ризиком ...........................................................72

Стаття 43. Виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації..................................................................72

Розділ ІХ.Звільнення від кримінальної відповідальності .......................73

Стаття 44. Правові підстави та порядок звільнення від кримінальної відповідальності...............................................................................73

Стаття 45. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям.............................................................................73

Стаття 46. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням винного з потерпілим ...........................................74

Стаття 47. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з передачею особи на поруки..........................................................75

Стаття 48. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із зміною обстановки.......................................................................76

Стаття 49. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності......................................................76

Розділ Х. Покарання та його види ...............................................................78

Стаття 50. Поняття покарання та його мета ....................................................78

Стаття 51. Види покарань..................................................................................78

Стаття 52. Основні та додаткові покарання.....................................................78

Стаття 53. Штраф...............................................................................................79

Стаття 54. Позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу.............................................................81

Стаття 55. Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю...........................................................................81

Стаття 56. Громадські роботи ...........................................................................83

Стаття 57. Виправні роботи ..............................................................................83

Стаття 58. Службові обмеження для військовослужбовців ...........................84

Стаття 59. Конфіскація майна ...........................................................................84

Стаття 60. Арешт................................................................................................85

Стаття 61. Обмеження волі ...............................................................................85

Стаття 62. Тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців .......................................................................86

Стаття 63. Позбавлення волі на певний строк.................................................86

Стаття 64. Довічне позбавлення волі ...............................................................87

Розділ ХІ.Призначення покарання...............................................................87

Стаття 65. Загальні засади призначення покарання........................................87

Стаття 66. Обставини, які пом’якшують покарання.......................................89

Стаття 67. Обставини, які обтяжують покарання ...........................................90

Стаття 68. Призначення покарання за незакінчений злочин та за злочин, вчинений у співучасті ...............................................91

Стаття 69. Призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено законом..............................................................................................92

Стаття 69.1 . Призначення покарання за наявності обставин, що пом’якшують покарання ...........................................................93

Стаття 70. Призначення покарання за сукупністю злочинів..........................94

Стаття 71. Призначення покарання за сукупністю вироків ...........................95

Стаття 72. Правила складання покарань та зарахування строку попереднього ув’язнення ................................................................97

Стаття 73. Обчислення строків покарання ......................................................99

Розділ ХІІ. Звільнення від покарання та його відбування.......................99

Стаття 74. Звільнення від покарання та його відбування...............................99

Стаття 75. Звільнення від відбування покарання з випробуванням............100

Стаття 76. Обов’язки, які покладає суд на особу, звільнену від відбування покарання з випробуванням................................101

Стаття 77. Застосування додаткових покарань у разі звільнення від відбування основного покарання з випробуванням..............101

Стаття 78. Правові наслідки звільнення від відбування покарання з випробуванням.............................................................................102

Стаття 79. Звільнення від відбування покарання з випробуванням вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до семи років ....103

Стаття 80. Звільнення від відбування покарання у зв’язку із закінченням строків давності виконання обвинувального вироку .................104

Стаття 81. Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання........105

Стаття 82. Заміна невідбутої частини покарання більш м’яким .................107

Стаття 83. Звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років ...........................................108

Стаття 84. Звільнення від покарання за хворобою .......................................109

Стаття 85. Звільнення від покарання на підставі закону України про амністію або акта про помилування .....................................110

Стаття 86. Амністія ..........................................................................................110

Стаття 87. Помилування..................................................................................111

Розділ ХІІІ. Судимість ...................................................................................111

Стаття 88. Правові наслідки судимості..........................................................111

Стаття 89. Строки погашення судимості .......................................................112

Стаття 90. Обчислення строків погашення судимості..................................114

Стаття 91. Зняття судимості............................................................................114

Розділ ХІV. Інші заходи кримінально-правового характеру..................115

Стаття 92. Поняття та мета примусових заходів медичного характеру......115

Стаття 93. Особи, до яких застосовуються примусові заходи медичного характеру .....................................................................115

Стаття 94. Види примусових заходів медичного характеру ........................116

Стаття 95. Продовження, зміна або припинення застосування примусових заходів медичного характеру...................................117

Стаття 96. Примусове лікування ....................................................................118

Стаття 961 . Спеціальна конфіскація................................................................119

Стаття 962 . Випадки застосування спеціальної конфіскації.........................119

Розділ XIV1 . Заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб ................................................................121

Стаття 963 . Підстави для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру .............................................121

Стаття 964 . Юридичні особи, до яких застосовуються заходи кримінально-правового характеру .............................................122

Стаття 965 . Підстави для звільнення юридичної особи від застосування заходів кримінально-правового характеру................................123

Стаття 966 . Види заходів кримінально-правового характеру, що застосовуються до юридичних осіб.....................................123

Стаття 967 . Штраф............................................................................................124

Стаття 968 . Конфіскація майна........................................................................124

Стаття 969 . Ліквідація ......................................................................................125

Стаття 9610. Загальні правила застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру................................125

Стаття 9611. Застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру за сукупністю злочинів ....125

Розділ ХV. Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх ......................................................126

Стаття 97. Звільнення від кримінальної відповідальності із застосуванням примусових заходів виховного характеру......126

Стаття 98. Види покарань................................................................................127

Стаття 99. Штраф.............................................................................................127

Стаття 100. Громадські та виправні роботи...................................................128

Стаття 101. Арешт............................................................................................129

Стаття 102. Позбавлення волі на певний строк.............................................129

Стаття 103. Призначення покарання ..............................................................129

Стаття 104. Звільнення від відбування покарання з випробуванням..........130
Стаття 105. Звільнення від покарання із застосуванням примусових заходів виховного характеру.......................................................131

Стаття 106. Звільнення від кримінальної відповідальності та відбування покарання у зв’язку із закінченням строків давності.........................................................................................132

Стаття 107. Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання......133
Стаття 108. Погашення та зняття судимості..................................................134

Особлива частина ..........................................................................................135

Розділ І. Злочини проти основ національної безпеки України .........135

Стаття 109. Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади.....135

Стаття 110. Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України ..........................................................136

Стаття 1101 . Екстремістська діяльність (Виключена) ...................................137

Стаття 1102 . Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України...........................................................................137

Стаття 111. Державна зрада ............................................................................139

Стаття 112. Посягання на життя державного чи громадського діяча .........140

Стаття 113. Диверсія ........................................................................................140

Стаття 114. Шпигунство..................................................................................141

Стаття 1141 . Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань .........141

Розділ ІІ. Злочини проти життя та здоров’я особи ...............................142

Стаття 115. Умисне вбивство ..........................................................................142

Стаття 116. Умисне вбивство, вчинене в стані сильного душевного хвилювання ..................................................................................144

Стаття 117. Умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини ........145

Стаття 118. Умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця............................................................145

Стаття 119. Вбивство через необережність ...................................................146

Стаття 120. Доведення до самогубства ..........................................................146

Стаття 121. Умисне тяжке тілесне ушкодження............................................147

Стаття 122. Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження .....................148

Стаття 123. Умисне тяжке тілесне ушкодження, заподіяне у стані сильного душевного хвилювання..................................149

Стаття 124. Умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень у разі перевищення меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця ......150

Стаття 125. Умисне легке тілесне ушкодження.............................................150

Стаття 126. Побої і мордування......................................................................151

Стаття 127. Катування .....................................................................................152

Стаття 128. Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження ....................................................................153

Стаття 129. Погроза вбивством.......................................................................153

Стаття 130. Зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби.............................................154

Стаття 131. Неналежне виконання професійних обов’язків, що спричинило зараження особи вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби ...............154

Стаття 132. Розголошення відомостей про проведення медичного огляду на виявлення зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби ...............155

Стаття 133. Зараження венеричною хворобою .............................................155

Стаття 134. Незаконне проведення аборту ....................................................156

Стаття 135. Залишення в небезпеці................................................................156

Стаття 136. Ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані ............................................................................157

Стаття 137. Неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей ..........................................................................158

 Стаття 138. Незаконна лікувальна діяльність................................................158

Стаття 139. Ненадання допомоги хворому медичним працівником...........159

Стаття 140. Неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником.............................................159

Стаття 141. Порушення прав пацієнта...........................................................160

Стаття 142. Незаконне проведення дослідів над людиною..........................160

Стаття 143. Порушення встановленого законом порядку трансплантації органів або тканин людини ..............................161

Стаття 144. Насильницьке донорство ............................................................162

Стаття 145. Незаконне розголошення лікарської таємниці..........................162

Розділ ІІІ. Злочини проти волі, честі та гідності особи .........................163

Стаття 146. Незаконне позбавлення волі або викрадення людини .............163

Стаття 147. Захоплення заручників................................................................164
Стаття 148. Підміна дитини ............................................................................164

Стаття 149. Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини......164

Стаття 150. Експлуатація дітей.......................................................................166

Стаття 1501 . Використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом ...166

Стаття 151. Незаконне поміщення в психіатричний заклад ........................167

Стаття 1511 . Наклеп (Виключена) ...................................................................168

Розділ ІV. Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи.................................................................168

Стаття 152. Зґвалтування.................................................................................168

Стаття 153. Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом...............................................................170

Стаття 154. Примушування до вступу в статевий зв’язок ...........................172

Стаття 155. Статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості....172

Стаття 156. Розбещення неповнолітніх..........................................................173

Розділ V. Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина......................................174

Стаття 157. Перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії з референдуму чи діяльності офіційного спостерігача............174
Стаття 158. Надання неправдивих відомостей до органу ведення Державного реєстру виборців або фальсифікація виборчих документів, документів референдуму, підсумків голосування або відомостей Державного реєстру виборців .........................175

Стаття 1581 . Незаконне використання виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумі, голосування виборцем, учасником референдуму більше ніж один раз .........................177 

Стаття 1582 . Незаконне знищення виборчої документації або документів референдуму......................................................178

Стаття 159. Порушення таємниці голосування.............................................178

Стаття 1591 . Порушення порядку фінансування виборчої кампанії кандидата, політичної партії (блоку) .........................................179

Стаття 160. Підкуп виборця, учасника референдуму...................................180

Стаття 161. Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками.....................181

Стаття 162. Порушення недоторканності житла...........................................182

Стаття 163. Порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються засобами зв’язку або через комп’ютер ......................................183

Стаття 164. Ухилення від сплати аліментів на утримання дітей.................184

Стаття 165. Ухилення від сплати коштів на утримання непрацездатних батьків...............................................................184

Стаття 166. Злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування....185

Стаття 167. Зловживання опікунськими правами.........................................185

Стаття 168. Розголошення таємниці усиновлення (удочеріння)..................186

Стаття 169. Незаконні дії щодо усиновлення (удочеріння)..........................186

Стаття 170. Перешкоджання законній діяльності професійних спілок, політичних партій, громадських організацій............................187

Стаття 171. Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів...................................................................................187

Стаття 172. Грубе порушення законодавства про працю .............................187

Стаття 173. Грубе порушення угоди про працю............................................188

Стаття 174. Примушування до участі у страйку або перешкоджання участі у страйку ...........................................................................188

Стаття 175. Невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат ....................................................189

Стаття 176. Порушення авторського права і суміжних прав .......................190

Стаття 177. Порушення прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок, топографію інтегральної мікросхеми, сорт рослин, раціоналізаторську пропозицію .................................................191

Стаття 178. Пошкодження релігійних споруд чи культових будинків ........192

Стаття 179. Незаконне утримування, осквернення або знищення релігійних святинь.......................................................................193 

Стаття 180. Перешкоджання здійсненню релігійного обряду .....................193

Стаття 181. Посягання на здоров’я людей під приводом проповідування релігійних віровчень чи виконання релігійних обрядів...........193

Стаття 182. Порушення недоторканності приватного життя.......................194

Стаття 183. Порушення права на отримання освіти.....................................195

Стаття 184. Порушення права на безоплатну медичну допомогу...............195

Розділ VІ. Злочини проти власності..........................................................196

Стаття 185. Крадіжка .......................................................................................196

Стаття 186. Грабіж ...........................................................................................198

Стаття 187. Розбій ............................................................................................200

Стаття 188. Викрадення шляхом демонтажу та іншим засобом електричних мереж, кабельних ліній зв’язку та їх обладнання (Виключена) ............202

Стаття 1881 . Викрадення електричної або теплової енергії шляхом її самовільного використання.....................................................202

Стаття 189. Вимагання.....................................................................................203

Стаття 190. Шахрайство ..................................................................................205

Стаття 191. Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем .................206

Стаття 192. Заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою ...........................................................208

Стаття 193. Незаконне привласнення особою знайденого або чужого майна, що випадково опинилося у неї...................209

Стаття 194. Умисне знищення або пошкодження майна..............................209

Стаття 1941 . Умисне пошкодження об’єктів електроенергетики.................211

Стаття 195. Погроза знищення майна ............................................................211

Стаття 196. Необережне знищення або пошкодження майна......................212

Стаття 197. Порушення обов’язків щодо охорони майна ............................212

Стаття 1971 . Самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво ..................................................................................213

Стаття 198. Придбання, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного злочинним шляхом .................................................214

Розділ VІІ. Злочини у сфері господарської діяльності ............................214

Стаття 199. Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів ......................................................................................214

Стаття 200. Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення .....................................................................215

Стаття 201. Контрабанда .................................................................................216

Стаття 202. Порушення порядку зайняття господарською діяльністю та діяльністю з надання фінансових послуг (Виключена).......218

Стаття 203. Зайняття забороненими видами господарської діяльності (Виключена)..................................................................................218

Стаття 2031 . Незаконний обіг дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва............218

Стаття 2032 . Зайняття гральним бізнесом......................................................219

Стаття 204. Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів .......219

Стаття 205. Фіктивне підприємництво ..........................................................221

Стаття 2051 . Підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб – підприємців ..................................................................................222

Стаття 206. Протидія законній господарській діяльності ............................222

Стаття 2061 . (Не включалась до КК)...............................................................224
Стаття 2062 . Протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації ...................................................................224

Стаття 207. Ухилення від повернення виручки в іноземній валюті (Виключена)..................................................................................225

Стаття 208. Незаконне відкриття або використання за межами України валютних рахунків (Виключена).................................................225

Стаття 209. Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом..........................................................................................225

Стаття 2091 . Умисне порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму....................228

Стаття 210. Нецільове використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням ................................................................228

Стаття 211. Видання нормативно-правових актів, що зменшують надходження бюджету або збільшують витрати бюджету всупереч закону............................................................................229

Стаття 212. Ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів)..............................................................230

Стаття 2121 . Ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування ........233

Стаття 213. Порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом .....234

Стаття 214. Порушення правил здач дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння (Виключена)........................................235

Стаття 215. Підроблення знаків поштової оплати і проїзних квитків (Виключена)..................................................................................235

Стаття 216. Незаконне виготовлення, підроблення, використання або збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених контрольних марок...........................................235

Стаття 217. Незаконне виготовлення, збут або використання державного пробірного клейма (Виключена)............................236

Стаття 218. Фіктивне банкрутство (Виключена)...........................................236

Стаття 2181 . Доведення банку до неплатоспроможності .............................236

Стаття 219. Доведення до банкрутства ..........................................................237

Стаття 220. Приховування стійкої фінансової неспроможності (Виключена)..................................................................................238

Стаття 2201 . Порушення порядку ведення бази даних про вкладників або порядку формування звітності .................238

Стаття 2202 . Фальсифікація фінансових документів та звітності фінансової організації, приховування неплатоспроможності фінансової установи або підстав для відкликання (анулювання) ліцензії фінансової установи..............................239

Стаття 221. Незаконні дії у разі банкрутства (Виключена) ..........................239

Стаття 222. Шахрайство з фінансовими ресурсами .....................................240

Стаття 2221 . Маніпулювання на фондовому ринку.......................................240

Стаття 223. Розміщення цінних паперів без реєстрації їх випуску (Виключена)..................................................................................241

Стаття 2231 . Підроблення документів, які подаються для реєстрації випуску цінних паперів...............................................................242

Стаття 2232 . Порушення порядку ведення реєстру власників іменних цінних паперів...............................................................242

Стаття 224. Виготовлення, збут та використання підроблених недержавних цінних паперів ......................................................243

Стаття 225. Обман покупців та замовників (Виключена).............................244

Стаття 226. Фальсифікація засобів вимірювання (Виключена) ...................244

Стаття 227. Умисне введення в обіг на ринку України (випуск на ринок України) небезпечної продукції .................................244

Стаття 228. Примушування до антиконкурентних узгоджених дій (Виключена)..................................................................................245

Стаття 229. Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару ......................................................................245

Стаття 230. Порушення антимонопольного законодавства (Виключена).....246

Стаття 231. Незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять комерційну або банківську таємницю............................................................246

Стаття 232. Розголошення комерційної або банківської таємниці..............247

Стаття 2321 . Незаконне використання інсайдерської інформації................247

Стаття 2322 . Приховування інформації про діяльність емітента .................249

Стаття 233. Незаконна приватизація державного, комунального майна ....250

Стаття 234. Незаконні дії щодо приватизаційних паперів (Виключена).....251

Стаття 235. Недотримання особою обов’язкових умов щодо приватизації державного, комунального майна або підприємств та їх подальшого використання (Виключена)............................251

Розділ VІІ-А. Злочини у сфері службової діяльності в юридичних особах приватного права та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг (Виключений)......251

Стаття 2351 . Зловживання повноваженнями (Виключена) ...........................251

Стаття 2352 . Перевищення повноважень (Виключена).................................251

Стаття 2353 . Зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги (Виключена)....................................................251

Стаття 2354 . Комерційний підкуп (Виключена).............................................251

Стаття 2355 . Підкуп особи, яка надає публічні послуги (Виключена).........251

Розділ VІІІ. Злочини проти довкілля..........................................................252

Стаття 236. Порушення правил екологічної безпеки....................................252

Стаття 237. Невжиття заходів щодо ліквідації наслідків екологічного забруднення..................................................................................253

Стаття 238. Приховування або перекручення відомостей про екологічний стан або захворюваність населення ..............253

Стаття 239. Забруднення або псування земель..............................................254

Стаття 2391 . Незаконне заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель .....................................................255

Стаття 2392 . Незаконне заволодіння землями водного фонду в особливо великих розмірах......................................................256

Стаття 240. Порушення правил охорони або використання надр ...............257

Стаття 241. Забруднення атмосферного повітря...........................................258

Стаття 242. Порушення правил охорони вод.................................................259

Стаття 243. Забруднення моря ........................................................................260

Стаття 244. Порушення законодавства про континентальний шельф України .............................................................................261

Стаття 245. Знищення або пошкодження об’єктів рослинного світу..........262

Стаття 246. Незаконна порубка лісу...............................................................263

Стаття 247. Порушення законодавства про захист рослин ..........................263

Стаття 248. Незаконне полювання..................................................................264

Стаття 249. Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом.....................................................265

Стаття 250. Проведення вибухових робіт з порушенням правил охорони рибних запасів...............................................................266

Стаття 251. Порушення ветеринарних правил..............................................266

Стаття 252. Умисне знищення або пошкодження територій, взятих під охорону держави, та об’єктів природно-заповідного фонду ............................................................................................267

Стаття 253. Проектування чи експлуатація споруд без систем захисту довкілля ........................................................................................268

Стаття 254. Безгосподарське використання земель ......................................268

Розділ ІХ. Злочини проти громадської безпеки......................................269

Стаття 255. Створення злочинної організації................................................269

Стаття 256. Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності ...............................................................270

Стаття 257. Бандитизм.....................................................................................270

Стаття 258. Терористичний акт ......................................................................271

Стаття 2581 . Втягнення у вчинення терористичного акту............................272

Стаття 2582 . Публічні заклики до вчинення терористичного акту..............273

Стаття 2583 . Створення терористичної групи чи терористичної організації.....................................................................................273

Стаття 2584 . Сприяння вчиненню терористичного акту...............................274

Стаття 2585 . Фінансування тероризму............................................................275

Стаття 259. Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності.......276

Стаття 260. Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань.............................................................277

Стаття 261. Напад на об’єкти, на яких є предмети, що становлять підвищену небезпеку для оточення ...........................................278

Стаття 262. Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживанням службовим становищем..............................279

Стаття 263. Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.......................................................280

Стаття 2631 . Незаконне виготовлення, переробка чи ремонт вогнепальної зброї або фальсифікація, незаконне видалення чи зміна її маркування,

Додаткова інформація
Додаткова інформація
Название на англ. языке Ні
Автор В. М. Киричко.
ISBN 978-966-458-867-3
Издатель Право
Відгуки
Напишіть власний відгук
You're reviewing: Унікальний посібник з кримінального права України. В. М. Киричко. станом на 20.11.2015.
Вас також можуть зацікавити наступні товари