Збірник постанов пленуму, інформаційних листів, узагальнень і роз'яснень ВСУ та ВССУ з кримінальних справ (1973-2017 роки). Станом на 15 грудня 2017 року

Зміст


БЛОК І ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА


Про завдання судів України по підвищенню рівня правосуддя (Постанова Пленуму ВСУ №1 від 22.02.1991).........................8


Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя (Постанова Пленуму ВСУ №9 від 01.11.1996)................10


Про застосування законодавства, що передбачає державний захист суддів, працівників суду і правоохоронних органів та осіб, які беруть участь у судочинстві (Постанова Пленуму ВСУ №10 від 18.06.1996) ..................................................12


Про посилення судового захисту прав та свобод людини і громадянина (Постанова Пленуму ВСУ №7 від 30.05.1997) ......14


Про практику застосування судами законодавства, яким передбачені права потерпілих від злочинів (Постанова Пленуму ВСУ №13 від 02.07.2004) ......................................................................................................................16


Про незалежність судової влади (Постанова Пленуму ВСУ №8 від 13.06.2007) ........................................................................19


Про застосування законодавства, яке забезпечує право на захист у кримінальному судочинстві (Постанова Пленуму ВСУ №8 від 24.10.2010) ........................................................................................................................23


Узагальнення судової практики забезпечення права на захист у кримінальному провадженні (Узагальнення ВССУ 2015 року) ................................................................................................................................................27


Узагальнення судової практики застосування судами загальної юрисдикції першої та апеляційної інстанцій при здійсненні судочинства у кримінальних справах статей 3, 5, 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року за 2011 – перше півріччя 2012 року (Узагальнення ВССУ 2013 року) ........44


Про застосування судами міжнародних договорів України при здійсненні правосуддя (Постанова Пленуму ВССУ №13 від 19.12.2014) ..............................72


БЛОК ІІ КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ


Розділ І. Загальна частина КК України Аналіз судової практики застосування зворотної дії закону про кримінальну відповідальність у часі (Аналіз ВСУ 2015 року) ....80


Про практику розгляду судами кримінальних справ про злочини, вчинені стійкими злочинними об’єднаннями (Постанова Пленуму ВСУ №13 від 23.12.2005) ....93


Про практику застосування судами кримінального законодавства про повторність, сукупність і рецидив злочинів та їх правові наслідки (Постанова Пленуму ВСУ №7 від 04.06.2010)................................96


Про судову практику у справах про необхідну оборону (Постанова Пленуму ВСУ №1 від 26.04.2002).................................100


Про практику призначення судами кримінального покарання (Постанова Пленуму ВСУ №7 від 24.10.2003) ......................101


Аналіз застосування судами такого виду кримінального покарання, як штраф (Аналіз ВСУ 2015 року)................................108


Про практику призначення військовослужбовцям покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні (Постанова Пленуму ВСУ №15 від 28.12.1996) ...126 Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності (Постанова Пленуму ВСУ №12 від 23.12.2005) ...................................................128


Про практику застосування судами України законодавства про погашення і зняття судимості (Постанова Пленуму ВСУ №16 від 26.12.2003) .....131


Про практику застосування судами примусових заходів медичного характеру та примусового лікування (Постанова Пленуму ВСУ №7 від 03.06.2005) ...........132


Розділ ІІ. Особлива частина КК України Про судову практику в справах про злочини проти життя та здоров’я особи (Постанова Пленуму ВСУ №2 від 07.02.2003) ...137


Витяг з узагальнення «Про судову практику розгляду кримінальних проваджень щодо злочинів проти життя і здоров’я особи за 2014 рік» (Узагальнення ВССУ 2016 року) ............................................141


Про судову практику у справах про злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи (Постанова Пленуму ВСУ №5 від 30.05.2008) ...171


Про практику застосування судами України законодавства в справі про розкрадання продовольчих товарів, їх втрату і псування в системі державної торгівлі та споживчої кооперації (Постанова Пленуму ВСУ №3 від 24.06.1983)............................177


Про практику застосування судами України законодавства у справах про розкрадання державного та колективного майна на підприємствах і в організаціях агропромислового комплексу (Постанова Пленуму ВСУ №2 від 27.03.1987) .......................................................................................................................179


Про судову практику в справах про обман покупців (Постанова Пленуму ВСУ №2 від 02.03.1973) ......................................181


Про судову практику у справах про злочини проти власності (Постанова Пленуму ВСУ №10 від 06.11.2009).....................183


Про практику застосування судами законодавства про відповідальність за окремі злочини у сфері господарської діяльності (Постанова Пленуму ВСУ №3 від 25.04.2003)............................................................................189


Про практику розгляду судами кримінальних справ про виготовлення або збут підроблених грошей чи цінних паперів (Постанова Пленуму ВСУ №6 від 12.04.1996)........................................................................................192


4 Аналіз правозастосування судами норм закону про кримінальну відповідальність щодо незаконного виготовлення, зберігання, збуту або транспортування з метою збуту підакцизних товарів (деякі проблемні питання (ст. 204 КК)) (Аналіз ВСУ 2014 року).......................................................................194


Про судову практику у справах про контрабанду та порушення митних правил (Постанова Пленуму ВСУ №8 від 03.06.2005) .............................204


Аналіз судової практики розгляду кримінальних справ (проваджень) щодо зайняття гральним бізнесом за 2013–2014 роки (Аналіз ВССУ 2015 року)................208 Про практику застосування судами законодавства про кримінальну відповідальність за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (Постанова Пленуму ВСУ №5 від 15.04.2005) ............................215


Про деякі питання застосування судами України адміністративного та кримінального законодавства у зв’язку з набранням чинності Законом України від 22 травня 2003 р. «Про податок з доходів фізичних осіб» (Постанова Пленуму ВСУ №9 від 28.05.2004) .....218


Про судову практику у справах про злочини та інші правопорушення проти довкілля (Постанова Пленуму ВСУ №17 від 10.12.2004) .....................................223 Про судову практику в справах про викрадення та інше незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами, вибуховими пристроями чи радіоактивними матеріалами (Постанова Пленуму ВСУ №3 від 26.04.2002) .......................................................226


Про судову практику в справах про знищення та пошкодження державного чи колективного майна шляхом підпалу або внаслідок порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки (Постанова Пленуму ВСУ №4 від 02.07.1976) ..............................................................229


Про практику застосування судами України законодавства у справах про злочини проти безпеки виробництва (Постанова Пленуму ВСУ №7 від 12.06.2009...232 Про практику застосування судами України законодавства у справах про деякі злочини проти безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту, а також про адміністративні правопорушення на транспорті (Постанова Пленуму ВСУ №14 від 23.12.2005) ..........................................235


Про судову практику у справах про хуліганство (Постанова Пленуму ВСУ №10 від 22.12.2006)...........................................239


Про практику застосування судами при розгляді справ окремих норм матеріального права щодо кваліфікації хуліганства (Лист ВССУ №223–192/0/4–13 від 30.01.2013)...................................................................241


Про судову практику в справах про злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів (Постанова Пленуму ВСУ №4 від 26.04.2002)...........................................................................................243


Про судову практику у справах про хабарництво (Постанова Пленуму ВСУ №5 від 26.04.2002) ...........................................249


Про судову практику у справах про перевищення влади або службових повноважень (Постанова Пленуму ВСУ №15 від 26.12.2003) ......................252


Про застосування судами законодавства, що передбачає відповідальність за посягання на життя, здоров’я, гідність та власність суддів і працівників правоохоронних органів (Постанова Пленуму ВСУ №8 від 26.06.1992) ....................254


Про судову практику в справах про злочини, пов’язані з порушеннями режиму відбування покарання в місцях позбавлення волі (Постанова Пленуму ВСУ №2 від 26.03.1993)..........................................................................258


Розділ ІІІ. Захист прав та призначення покаран 5 Про додержання судами України процесуального законодавства, яке регламентує судовий розгляд кримінальних справ (Постанова Пленуму ВСУ №11 від 27.12.1985)......................................................................................................................324


Щодо вжиття заходів загального характеру, зумовлених порушенням ст. 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, які встановлені у рішенні Європейського суду з прав людини від 09 жовтня 2014 року у справі «Чанєв проти України» (Інформаційний лист ВССУ 2016 року)............................................................................327


Про порядок здійснення підготовчого судового провадження відповідно до Кримінального процесуального кодексу України (Інформаційний лист ВССУ №223–1430/0/4–12 від 03.10.2012)..............................................................328


Про деякі питання здійснення судового розгляду в судовому провадженні у першій інстанції відповідно до Кримінального процесуального кодексу України (Інформаційний лист ВССУ №223–1446/0/4–12 від 05.10.2012)..........................................................................................333


Про практику постановлення судами вироків (постанов) при розгляді кримінальних справ в апеляційному порядку (Постанова Пленуму ВСУ №1 від 15.05.2006) ..............341 Узагальнення практики здійснення апеляційним судом процесуального повноваження щодо призначення нового розгляду в суді першої інстанції (Узагальнення ВССУ 2017 року) ..........................................................................343


Про практику розгляду судами України кримінальних справ у касаційному порядку (Постанова Пленуму ВСУ №8 від 12.10.1989) .................367


Про деякі питання здійснення кримінального провадження в суді першої інстанції судом присяжних (Інформаційний лист ВССУ №223–106/0/4–12 від 20.01.2017)............................................................................................371


Про виконання судами України законодавства і постанов Пленуму Верховного Суду України з питань судового розгляду кримінальних справ і постановлення вироку (Постанова Пленуму ВСУ №5 від 29.06.1990)...........................373


Про практику винесення судами окремих ухвал (постанов) у кримінальних справах (Постанова Пленуму ВСУ №3 від 28.03.2008) ..............................376


Про судову експертизу в кримінальних і цивільних справах (Постанова Пленуму ВСУ №8 від 30.05.1997).........................379


Узагальнення судової практики про застосування судами кримінально-процесуального законодавства при призначенні судових експертиз і використання їх висновків у кримінальному судочинстві у 2010 році (Узагальнення ВССУ 2011 року).......................................................................................382


Про строки розгляду судами України кримінальних і цивільних справ (Постанова Пленуму ВСУ №3 від 01.04.1994) .......393


Про деякі питання дотримання розумних строків розгляду судами цивільних, кримінальних справ і справ про адміністративні правопорушення (Постанова Пленуму ВССУ №11 від 17.10.2014)..................................................394


Узагальнення судової практики судів першої та апеляційної інстанцій у справах стосовно осіб, які тримаються під вартою, судове провадження щодо яких триває понад 6 місяців (Узагальнення ВССУ 2013 року)............................399


Про практику здійснення судами кримінального провадження на підставі угод (Постанова Пленуму ВССУ №13 від 11.12.2015)...................................................413


Узагальнення судової практики здійснення кримінального провадження на підставі угод (Узагальнення ВССУ 2014 року)..............................................................419


Про деякі питання здійснення кримінального провадженя на підставі угод (Інформаційний лист ВССУ №223–1679/0/4–12 від 15.11.2012) ......438


Інформаційний лист ВССУ «Про доповнення інформаційного листа ВССУ від 15.11.2012 №223–1679/0/4–12 Про деякі питання здійснення кримінального провадження на підставі угод» (Інформаційний лист ВССУ №223–558/0/4–13 від 05.04.2013)............................................................................................444


Розділ ІІ. Вирішення питань про відшкодування шкоди завданої злочином Про практику застосування судами України законодавства про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином, і стягнення безпідставно нажитого майна (Постанова Пленуму ВСУ №3 від 31.03.1989)...........446


Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди (Постанова Пленуму ВСУ №4 від 31.03.1995) ........................449


Про відшкодування витрат на стаціонарне лікування особи, яка потерпіла від злочину, та судових витрат (Постанова Пленуму ВСУ №11 від 07.07.1995)..........453 Розділ ІІІ. Вирішення питань пов’язаних з виконанням рішень у кримінальних справах (провадженнях) Про практику застосування судами України процесуального законодавства при вирішенні питань, пов’язаних з виконанням вироків (Постанова Пленуму ВСУ №11 від 21.12.1990).....455


Узагальнення судової практики розгляду судами деяких питань, які вирішуються судом під час виконання вироків (Узагальнення ВССУ 2017 року)..............458 Про практику застосування судами законодавства про звільнення від відбуття покарання засуджених, які захворіли на тяжку хворобу (Постанова Пленуму ВСУ №8 від 28.09.1973).................................479


Про практику застосування судами України законодавства у справах про порушення правил адміністративного нагляду (Постанова Пленуму ВСУ №3 від 28.03.1986) ..........................................................................481


Про умовно-дострокове звільнення від відбування покарання і заміну невідбутої частини покарання більш м’яким (Постанова Пленуму ВСУ №2 від 26.04.2002)..483


БЛОК ІV ДЛЯ РОБОТИ СЛІДЧОГО СУДДІ


Щодо окремих питань здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю в кримінальному провадженні (Інформаційний лист ВССУ №223–1650/0/4–16 від 16.06.2016)......................................486


6 Про деякі питання, що виникають під час розгляду судами України скарг на постанови органів дізнання, слідчого, прокурора про порушення кримінальної справи (Постанова Пленуму ВСУ №6 від 04.06.2010)........................................................487


Про практику розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність органів досудового розслідування чи прокурора під час досудового розслідування (Узагальнення ВССУ 2016 року) ....................................................................................489


Про практику вирішення слідчими суддями питань, пов’язаних із слідчими (розшуковими) діями (Узагальнення ВССУ 2016 року)............................514


Про деякі питання застосування судами України законодавства при дачі дозволів на тимчасове обмеження окремих конституційних прав і свобод людини і громадянина під час здійснення оперативно-розшукової діяльності, дізнання і досудового слідства (Постанова Пленуму ВСУ №2 від 28.03.2008)........538


Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про надання дозволу на проведення обшуку житла чи іншого володіння особи (Узагальнення ВССУ 2014 року) .....................................542


Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження (Узагальнення ВССУ 2014 року).............................................................................................550


Про деякі питання порядку застосування запобіжних заходів під час досудового розслідування та судового провадження відповідно до Кримінального процесуального кодексу України (Інформаційний лист ВССУ №223–1650/0/4–16 від 16.06.2016)..........................................................................................570


Про практику застосування судами застави як запобіжного заходу (Постанова Пленуму ВСУ №6 від 26.03.1999)..............578


Про практику застосування судами запобіжного заходу у вигляді взяття під варту та продовження строків тримання під вартою на стадіях дізнання і досудового слідства (Постанова Пленуму ВСУ №4 від 25.04.2003).............................581


Про деякі питання застосування законодавства, яке регулює порядок і строки затримання (арешту) осіб при вирішенні питань, пов’язаних з їх екстрадицією (Постанова Пленуму ВСУ №16 від 08.10.2004)...................................................................585


Про судову практику застосування судами першої та апеляційної інстанцій процесуального законодавства щодо обрання, продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (Узагальнення ВССУ 2014 року)...............................................................................................................................................587


БЛОК V ПРО ПРАВОВІ ПОЗИЦІЇ СУДОВОЇ ПАЛАТИ У КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ ВССУ ЗА 2015 РІК


Про правові позиції судової палати у кримінальних справах ВССУ за 2015 рік ........................................................................608

Артикул (SKU): 978-966-937-385-4
Подписаться на оповещения о цене Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда товар появится в наличии

Доступность: Под заказ

350,00 грн

Мы доставим этот товар за 24 часа. Подробнее...

Позвоните +38(098) 526 72 92 или +38(063) 526 83 64, и узнайте информацию о товаре.

Подробное описание
Детали

У збірнику містяться постанови пленуму, інформаційні листи, узагальнення, різного роду роз’яснення Верховного Суду України та Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ у кримінальних справах (провадженнях). Особливістю книги є її блокова структура.

Відмова від стандартного хронологічного порядку викладення матеріалу (хоча він також був застосований в межах тієї чи іншої теми) дозволила впорядкувати документи судів вищої інстанції по структурі Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України, що робить пошук потрібного роз’яснення інтуїтивним та швидким.

Обкладинка М’яка

Рік видання 2018

Папір Офсетний

Формат 60х84 1/8

Кількість сторінок 616

Дополнительная информация
Дополнительная информация
Название на англ. языке Нет
Автор Ткачук О. М.
ISBN 978-966-937-385-4
Издатель Право
Отзывы
Напишите ваш собственный отзыв
Вы пишете отзыв: Збірник постанов пленуму, інформаційних листів, узагальнень і роз'яснень ВСУ та ВССУ з кримінальних справ (1973-2017 роки). Станом на 15 грудня 2017 року
Вы возможно также заинтересованы в следующих товарах