Корпоративне право України. Для підготовки до іспитів.

При підготовці посібника використано низку нормативно-правових актів України. Навчальний посібник розрахований на студентів, слухачів, аспірантів юридичних навчальних закладів.


Структура посібника побудована на найбільш оптимальному та легкому поданні матеріалу студентам – у запитаннях і відповідях.


Даний посібник стане у пригоді всім, хто бажає озброїти себе системою знань з курсу корпоративного права.

Обліковий номер: 978-611-01-0508-8
Підписатись на оповіщення про ціну товару

Наявність: Є в наявності

250,00 грн

Ми доставимо цей товар за 24 години. Детальніше...

Зателефонуйте +38 (098) 526 72 92 або +38 (063) 526 83 64, і дізнайтеся інформацію про товар.

Опис товару
Деталі

ЗМІСТ :

ПЕРЕДМОВА …3стр.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОРПОРАТИВНОГО ПРАВА …4стр.

1. ПОНЯТТЯ КОРПОРАТИВНОГО ПРАВА …4стр.

2. ПРЕДМЕТ КОРПОРАТИВНОГО ПРАВА …5стр.

3. ДЖЕРЕЛА КОРПОРАТИВНОГО ПРАВА УКРАЇНИ …6стр.

4. ПОНЯТТЯ І ЗМІСТ КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ ТА КОРПОРАТИВНИХ ВІДНОСИН …7стр.

5. СУБ'ЄКТИ КОРПОРАТИВНИХ ПРАВОВІДНОСИН …10стр.

6. КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ …11стр.

7. РОЗПОРЯДЖЕННЯ КОРПОРАТИВНИМИ ПРАВАМИ …25стр.

8. СПАДКУВАННЯ КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ …30стр.

9. КОРПОРАТИВНІ ПРАВА ДЕРЖАВИ …33стр.

10. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ КОРПОРАТИВНИМИ ПРАВАМИ ТА МАЙНОМ …40стр.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЮРИДИЧНУ ОСОБУ …46стр.

12. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ …46стр.

13. СТВОРЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ. ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТІВ …47стр.

14. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ …48стр.

15. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ …55стр.

16. ЦИВІЛЬНА ПРАВОЗДАТНІСТЬ ТА ДІЄЗДАТНІСТЬ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ …57стр.

17. ФІЛІЇ ТА ПРЕДСТАВНИЦТВА …59стр.

18. УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ …62стр.

19. ПРАВО УЧАСТІ У ТОВАРИСТВІ …63стр.

20. ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ …63стр.

21. ПРИПИНЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ …67стр.

22. ЗЛИТТЯ, ПРИЄДНАННЯ, ПОДІЛ ТА ПЕРЕТВОРЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ …89стр.

23. ЛІКВІДАЦІЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ …91стр.

24. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ЗМІН ДО УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТІВ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ …95стр.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО ЯК ОСНОВНИЙ СУБ'ЄКТ …99стр.

КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ …99стр. 25. ПОНЯТТЯ ГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА …99стр.

26. ВИДИ ГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ …100стр. 27. ЗАЛЕЖНЕ ГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО …101стр.

28. НАЙМЕНУВАННЯ ТОВАРИСТВА. ЗАСНОВНИКИ ТА УЧАСНИКИ ТОВАРИСТВА …102стр.

29. УСТАНОВЧІ ДОКУМЕНТИ ГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА …103стр.

30. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА …105стр.

31. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ЗМІН В УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТАХ ТОВАРИСТВА …106стр.

33. ВЛАСНІСТЬ ТА МАЙНО ГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА. ПРИБУТОК ТОВАРИСТВА …110стр.

34. ВКЛАДИ УЧАСНИКІВ ТА ЗАСНОВНИКІВ ГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА …111стр.

35. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА ФОНДИ ГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА. ЗМІНИ СТАТУТНОГО (СКЛАДЕНОГО) КАПІТАЛУ …112стр.

36. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА …113стр.

37. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ ТА ЇХ ПОСАДОВІ ОСОБИ …115стр.

38. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ ГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА. ПЕРЕВІРКИ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА …116стр.

39. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА …118стр.

ВИРІШЕННЯ КОРПОРАТИВНИХ СПОРІВ …121стр.

40. ПІДВІДОМЧІСТЬ ТА ПІДСУДНІСТЬ КОРПОРАТИВНИХ СПОРІВ …121стр.

41. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ КОРПОРАТИВНИХ СПОРІВ …124стр.

ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ОКРЕМИХ ВИДІВ ГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ. ПРАВОВЕ ПОЛОЖЕННЯ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ …130стр.

42. ПОНЯТТЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТА ЙОГО ВИДИ (ТИПИ) …130стр.

43. ЗАСНОВНИКИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА. АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА …133стр.

44. ПОРЯДОК ВІДЧУЖЕННЯ АКЦІЙ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА …133стр.

45. ЗАСНУВАННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА. СТАТУТ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА …135стр.

46. КАПІТАЛ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА …140стр.

47. ЦІННІ ПАПЕРИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА …146стр.

48. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ …151стр.

49. ДИВІДЕНДИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА …154стр.

50. УСТАНОВЧІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА …157стр.

51. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА …158стр.

52. НАГЛЯДОВА РАДА АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА …180стр.

53. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА …188стр.

54. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА …192стр.

55. ПРИДБАННЯ ЗНАЧНОГО ТА КОНТРОЛЬНОГО ПАКЕТА АКЦІЙ ТОВАРИСТВА …193стр.

56. ВИКУП АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ РОЗМІЩЕНИХ НИМ ЦІННИХ ПАПЕРІВ …195стр.

57. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ ТА ПРАВОЧИНИ, ЩОДО ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ …199стр.

58. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ. АУДИТОР …202стр.

59. ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА …206стр.

60. ПРИПИНЕННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА. ЗЛИТТЯ, ПРИЄДНАННЯ, ПОДІЛ, ВИДІЛ, ПЕРЕТВОРЕННЯ ТОВАРИСТВА …207стр.

61. ЛІКВІДАЦІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА …217стр.

ПРАВОВЕ ПОЛОЖЕННЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТА ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ …219стр.

62. ПОНЯТТЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТА ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ …219стр.

63. УЧАСНИКИ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. ДОГОВІР ПРО ЗАСНУВАННЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ …221стр.

64. ОСОБЛИВОСТІ ЗМІСТУ УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТІВ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ …221стр.

65. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ …222стр.

66. ПЕРЕХІД ЧАСТКИ (ЇЇ ЧАСТИНИ) УЧАСНИКА У СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ДО ІНШОЇ ОСОБИ …224стр.

67. ОПЛАТА ВАРТОСТІ МАЙНА ПРИ ВИХОДІ УЧАСНИКА З ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ …226стр.

68. ПРАВОНАСТУПНИКИ (СПАДКОЄМЦІ) УЧАСНИКА ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ …226стр.

69. ЗВЕРНЕННЯ СТЯГНЕННЯ НА ЧАСТИНУ МАЙНА ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ, ПРОПОРЦІЙНУ ЧАСТЦІ УЧАСНИКА ТОВАРИСТВА У СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ …227стр.

70. ВИЩИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ …227стр.

71. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ …231стр.

72. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ДИРЕКЦІЇ (ДИРЕКТОРА) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ …232стр.

73. ВИХІД УЧАСНИКА ІЗ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТА ВИКЛЮЧЕННЯ З ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ …233стр.

74. ЛІКВІДАЦІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ …234стр.

ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯПОВНОГО ТОВАРИСТВА …235стр.

75. ПОНЯТТЯ ПОВНОГО ТОВАРИСТВА …235стр.

76. ЗМІСТ ЗАСНОВНИЦЬКОГО ДОГОВОРУ ПРО ПОВНЕ ТОВАРИСТВО. ВЕДЕННЯ СПРАВ ПОВНОГО ТОВАРИСТВА …235стр.

77. ПЕРЕДАННЯ УЧАСНИКОМ ЧАСТКИ (ЇЇ ЧАСТИНИ) У СКЛАДЕНОМУ КАПІТАЛІ ПОВНОГО ТОВАРИСТВА …237стр.

78. ЗМІНИ У СКЛАДІ УЧАСНИКІВ ПОВНОГО ТОВАРИСТВА …238стр

. 79. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УЧАСНИКІВ ПОВНОГО ТОВАРИСТВА ЗА ЙОГО ЗОБОВ'ЯЗАННЯМИ …240стр. 80. ЛІКВІДАЦІЯ ПОВНОГО ТОВАРИСТВА …241стр. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ КОМАНДИТНОГО ТОВАРИСТВА …242стр.

81. ПОНЯТТЯ КОМАНДИТНОГО ТОВАРИСТВА …242стр.

82. ЗМІСТ ЗАСНОВНИЦЬКОГО ДОГОВОРУ ПРО КОМАНДИТНЕ ТОВАРИСТВО …243стр.

83. УЧАСНИКИ КОМАНДИТНОГО ТОВАРИСТВА …243стр.

84. ВСТУП ВКЛАДНИКА ДО КОМАНДИТНОГО ТОВАРИСТВА, ЙОГО ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ …244стр.

85. УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ КОМАНДИТНОГО ТОВАРИСТВА …246стр.

86. ОСОБЛИВОСТІ ПРИПИНЕННЯ КОМАНДИТНОГО ТОВАРИСТВА. ЛІКВІДАЦІЯ КОМАНДИТНОГО ТОВАРИСТВА …246стр.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ …249стр.

Додаткова інформація
Додаткова інформація
Назва англ. мовою Ні
Автор Тетарчук
ISBN 978-611-01-0508-8
Видавець ЦУЛ
Відгуки
Напишіть власний відгук
Ви переглядате: Корпоративне право України. Для підготовки до іспитів.