НПК Господарського кодексу України. Станом на 22.02.2021 р

У даному коментарі на основі наукового аналізу Господарського кодексу України та узагальнення правозастосовної практики, зокрема щодо вирішення судами господарських спорів наводиться постатейне тлумачення його положень, що визначають основні засади господарювання в Україні і регулюють господарські відносини, що виникають у процесі організації та здійснення господарської діяльності між суб'єктами господарювання. Книга 2019 року оновнена та доповнена.


Обкладинка тверда


Рік видання 2021


Сторінок 730


Формат Збільшений

Обліковий номер: 978-611-01-0502-6
Підписатись на оповіщення про ціну товару

Наявність: Є в наявності

1 200,00 грн

Ми доставимо цей товар за 24 години. Детальніше...

Зателефонуйте +38 (098) 526 72 92 або +38 (063) 526 83 64, і дізнайтеся інформацію про товар.

Опис товару
Деталі

АВТОРСЬКИЙ КОЛЕКТИВ

Бабенко Костянтин Анатолійович — доктор юридичних наук, професор, суддя Київсь- кого апеляційного адміністративного суду;

Банах Сергій Володимирович — кандидат юридичних наук, декан юридичного факуль- тету Тернопільського національного економічного університету;

Бобрик Володимир Іванович — кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу юрисдикційних форм правового захисту суб’єктів приватного права, судоустрою та судочинства Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України;

Буглак Юрій Олександрович — кандидат юридичних наук, Голова підкомітету Верхо- вної Ради України з питань запобігання та протидії політичної корупції, народний депутат України, Заслужений юрист України;

Галунько Валентин Васильович — доктор юридичних наук, професор, директор Нау- ково-дослідного Інституту Публічного права;

Дьомін Юрій Михайлович — доктор юридичних наук, професор Національна академія прокуратури України;

Дніпров Олексій Сергійович — кандидат юридичних наук, керівник апарату Адмініст- рації Президента України;

Дрозд Олексій Юрійович — доктор юридичних наук, доцент, провідний науковий спів- робітник відділу організації науково-дослідної роботи Національної академії внутрі- шніх справ України;

Журавльов Дмитро Володимирович — доктор юридичних наук, доцент, Перший за- ступник директора Інституту права та післядипломної освіти Міністерства юстиції України, Заслужений юрист України, голова науково-експертної ради при Підкомітеті з питань запобігання та протидії політичної корупції Верховної ради України;

Короєд Сергій Олександрович — доктор юридичних наук, доцент, завідуючий кафед- рою цивільного права і процесу Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького;

Кармаза Олександра Олександрівна — доктор юридичних наук, професор, головний консультант Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України;

Кушерець Дарина Василівна — доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри цивільного права і процесу Приватного вищого навчального закладу Університету Короля Данила;

Клемпарський Микола Миколайович — доктор юридичних наук, доцент , професор ка- федри загально-правових дисциплін Донецького юридичного інституту МВС України;

Лазур Ярослав Володимирович — доктор юридичних наук, доцент, декан юридичного факультету Ужгородського національного університету;

Лошицький Михайло Васильович — доктор юридичних наук, професор, ректор Наці- ональної академії прокуратури України;

Махінчук Віталій Миколайович — доктор юридичних наук, старший науковий співро- бітник, професор кафедри судочинства Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника;

Могілевський Леонід Володимирович — доктор юридичних наук, професор, учений секретар секретаріату Вченої ради Харківського національного університету внутрі- шніх справ;

Оніщенко Наталія Миколаївна — доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України, академік Національної академії правових наук України, завідувач від- ділу теорії держави і права Інституту держави і права ім. В. М. Корецького. Голова секції науково-консультативної ради при Вищому адміністративному суді України;

Притика Юрій Дмитрович — доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, професор кафедри правосуддя Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Стеценко Семен Григорович — доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри адміністративного та господарського права Запорізького національного університету;

Синєгубов Олег Васильович — доктор юридичних наук, доцент, Декан факультету №6 Харківського національного університету внутрішніх справ;

Нікітін Володимир Вікторович — кандидат юридичних наук, Заступник начальника управління — начальник відділу розгляду звернень у сферах державної реєстрації Де- партаменту державної реєстрації і нотаріату Міністерства юстиції України;

Штефан Олена Олександрівна — доктор юридичних наук, старший науковий співробі- тник, старший науковий співробітник відділу юрисдикційних форм правового захисту суб’єктів приватного права, судоустрою та судочинства Науково-дослідного інститу- ту приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України;

Шкляр Сергій Володимирович — кандидат юридичних наук, Заступник міністра юс- тиції України з питань виконавчої служби, член Ради з питань судової реформи, член науково-консультативної ради при Вищому господарському суді України. Офіційний представник Міжнародної організації правового розвитку;

Шкребенець Євгеній Федорович — кандидат юридичних наук, керуючий партнер ад- вокатського об’єднання «Шкребенць і партнери»;

Чижмарь Катерина Іванівна — доктор юридичних наук, Заслужений юрист України, Директор Інституту права та післядипломної освіти Міністерства юстиції України;

Чижмарь Юрій Васильович — доктор юридичних наук, народний депутат України;

Юнін Олександр Сергійович — доктор юридичних наук, доцент, директор Навчально- наукового інституту заочного навчання та підвищення кваліфікації Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

Додаткова інформація
Додаткова інформація
Название на англ. языке Ні
Автор Галунько В.В.
ISBN 978-611-01-0502-6
Издатель ЦУЛ
Відгуки
Напишіть власний відгук
You're reviewing: НПК Господарського кодексу України. Станом на 22.02.2021 р
Вас також можуть зацікавити наступні товари