Постанови пленумів Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів України в кримінальних та адміністративних провадженнях.

Видання 2018 року оновлено та доповнено.


Збірним містить постанови з 1973 по 2016 роки.


ЗМІСТ


ПОСТАНОВИ ЩОДО ЗАГАЛЬНИХ ПИТАНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЗДІЙСНЕННЯ СУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У КРИМІНАЛЬНИХ ТА АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОПОРУШЕННЯХ..............................................3


Постанова ПВСУ "Про завдання судів України по підвищенню рівня правосуддя" № 1 від 22.02.1991р........................... 4


Постанова ПВСУ "Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя"№ 9 від 01.11.1996р.............................9


Постанова ПВСУ "Про застосування законодавства, щопередбачає державний захис суддів, працівників суду і правоохороннмх органів та осіб, які беруть участь у судочинстві" №10 від 18. 06.1999р......15


Постанова ПВСУ "Про незалежність судової влади" № 8 від 13.06.2007р..................................................................19


Постанова ПВСУ "Продеякі питання застосування судами України законодавства при дачі дозволів на тимчасове обмеження окремих конституційних прав і свобод людини і громадянина під час здійснення оперативно-розшукової діяльності, дізнання і досудового слідства" №2 від 28.03.2008р..................................................................27


Постанова ПВСУ "Про судове рішення в адміністративній справі" № 7 від 20.05.2013р..................................................................34


Постанова ПВСУ "Про окпемі питання юрисдикції адміністративних судів" № 8 від 20.05.2013р........................................48


Постанова ПВССУ з розгляду цивільних і кримінальних справ" Про застосування судами міжнародних договорів України при здійсненні правосуддя" №13 від 19.12.2014.............................71


Постанова ПВАСУ " Про практику застосування адміністративними судами законодавства про доступ до публічної інформації" (Витяги) №10 від 29.09.2016(НОВА).........................825


ПОСТАНОВИ, ЩО РЕГЛАМЕНТУЮТЬ ЗАСТОСУВАННЯ СУДАМИ НОРМ ЗАГАЛЬНИХ ЧАСТИН КРИМІНАЛЬНОГО ТА АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА........................................................85


Постанова ПВСУ "Про практику застосування судами законодавства про звільнення від відбуття покарання засуджених, які захворіли на тяжку хворобу" № 8 від 28.09.1973р.................................. 86


Постанова ПВСУ "Про судову практику у справах про необхідну оборону" № 1 від 26.04.2002р.................................90


Постанова ПВСУ "Про умовно-дострокове звільнення від відбуття покарання і заміну невідбутої частини покарання більш м.яким" № 2 від 26.04.2002р...................................................................93


Постанова ПВСУ "Про практику призначення судами кримінального покарання" № 7 від 24.10.2003р.............................97


Постанова ПВСУ "Про застосування законодавства, яке забезпечує право на захист у кримінальному судочинстві" № 8 від 24.10.2003р......114


Постанова ПВСУ "Про практику застосування судами України законодавства про погашення і зняття судимості" № 16 від 26.12.2003р..................................................................123


Постанова ПВСУ "Про практику застосування судами примусових заходів медичного характеру та примусового лікування" № 7 вад 03.06.2005р....................................................................127


Постанова ПВСУ "Про практику розгляду судами кримінальних справ про злочини, вчинені стійкими злочинними об,єднаннями" № 13 від 23.12.2005р...................................................................138


Постанова ПВСУ "Про практику розгляду судами справ про застосування примусових заходів виховного характеру" № 2 від 15.05.2006р..................................................................146


Постанова ПВСУ "Про практику застосування судами кримінального законодавства про повторність, сукупність і рецидив злочинів та їх правові наслідки" № 7 від 04.06.2010р...............................157


ПОСТАНОВИ, ЩО РЕГЛАМЕНТУЮТЬ ЗАСТОСУВАННЯ СУДАМИ НОРМИ ОСОБЛИВИХ ЧАСТИН КРИМІНАЛЬНОГО ТА АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА.......................................................165


Постанова ПВСУ " Про судову практику в справах про знищення та пошкодження державного чи колективного майна шляхом підпалу або внаслідок порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки" № 4 від 02.07.1976р.......................166


Постанова ПВСУ " Про практику застосування судами України законодавства в справах про розкрадання продовольчих товарів, їх втрату і псування в системі державної торгівлі та споживчої кооперації" № 3 від 24.06.1983р.............172


Постанова ПВСУ " Про практику застосування судами України законодавства у справах про порушення правил адміністративного нагляду" № 3 від 28.03.1986р...............177


Постанова ПВСУ " Про практику застосування судами України законодавства у справах про розкрадання державного та колективного майна на підприємствах і в організаціях агропромислового комплексу" № 2 від 27.03.1987р.......182


Постанова ПВСУ " Про застосування судами законодавства, що передбачає відповідальність за посягання на життя, здоовя,гідність та власність суддів і працівників правоохоронних органів" № 8 від 26.06.1992р......................188


Постанова ПВСУ "Про судову практику в справах про злочини, повязані з порушеннями режиму відбування покарання в місцях позбавлення волі" № 2 від 26.03.1993р.................................198


Постанова ПВСУ "Про практику розгляду судами кримінальних справ про виготовлення або збут підроблених грошей чи цінних паперів" № 6 від 12.04.1996р..................207


Постанова ПВСУ " Про практику призначення військовослужбовцям покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні№ № 15 від 28.12.1996р............211


Постанова ПВСУ " Про судову практику в справах про викрадення та інше незаконне поводжєення зі зброїю, бойовими припасами, вибуховими речовинами, вмбуховими пристроями чи радіоактивними матьеріалами" № 3 від 26.04.2002р.................214


Постанова ПВСУ " Про судову практику в справах про злочини у сфері об


Постанова ПВАСУ "Про узагальнення практики вирішення адміністративними судами спорів про зміну виборчої адреси та місця голосування, уточнення списків виборців, які виникли під час позачергових виборів Презедента України, та виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних і міських голів". №9 від 12.09.2014 (Витяги)........................................................788


ПОСТАНОВИ ЩОДО ВРЕГУЛЮВАННЯ ПРАВОЗАСТОСОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У КРИМІНАЛЬНИХ ТА АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОПОРУШЕННЯХ.....499


ПОСТАНОВИ ЩОДО ВРЕГУЛЮВАННЯ ПРАВОЗАСТОСОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У КРИМІНАЛЬНИХ, АДМІНІСТРАТИВНИХ СПРАВАХ, А ТАКОЖ У СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ...........................................677


Постанова ПВССУ з розгляду цивільних і кримінальних справ "Про деякі питання дотримання розумних строків розгляду судами цивільних, кримінальних справ і справ про адміністративні правопорушення" №11 від 17.10.2014.................................................678с


Постанова ПВАСУ "Про узагальнення судової практики розгляду адміністративними судами заяв про перегляд судових рішень у зв.зку з нововиявленими обставинами" № 7 від 22.05.2015..............................689


Постанова ПВАСУ "Про аналіз окремих аспектів застосування статті 3 першого протоколу до Конвенції про заїхист прав людини і основоположних свобод 1950 року" № 8 від 22.05.2015........................738

Обліковий номер: 978-966-437-320-0
Підписатись на оповіщення про ціну товару

Наявність: Є в наявності

200,00 грн
Опис товару
Деталі

Представлений збірник постанов пленумів Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів України в кримінальних справах та адміністративних провадженнях є першим в Україні виданням, що обєднує та систематизує саме такі нормативні документи.

Кримінальне, кримінально-процесуальне, адміністративне та адміністративно-процесуальне право за сферами регулювання є суміжними публічними галузями права. Отже, природно, що значна кількість постанов пленумів Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів України стосуються водночас урегулювання питань судової діяльності як у кримінальних справах, так і в адміністративних провадженнях.

Отож, обєднавши такі нормативні документи в єдиний збірник, вдається уникнути їх дублювання, зробити користування ними більш комфортним для юристів правозастосовної та правозахисної практики, науковців і студентів під час вивчення ними відповідних базових юридичних дисциплін.

Окрім, цього, в контексті практичних потреб користувачів, упорядники провели систематизацію та поділ відповідних нормативно-правових актів на чотири розділи, що містять розяснення пленумів щодо загальних питань організації та здійснення судової діяльності у кримінальних справах й адміністративних провадженнях. Такі, що регламентують застосування судами норм Загальних та Особливих частин кримінального та адміністративного законодавства, а також щодо процесуальних питань.

Такий принцип систематизації нормативно-правових актів відповідає загальній структурі наук кримінального і адміністративного права і процесу, є досить зручним для користувачів.

Додаткова інформація
Додаткова інформація
Назва англ. мовою Ні
Автор Паливода.
ISBN 978-966-437-320-0
Видавець Паливода
Відгуки
Напишіть власний відгук
Ви переглядате: Постанови пленумів Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів України в кримінальних та адміністративних провадженнях.