Постанови Пленуму Верховного Суду в цивільному судочинстві. Вереша Р.В.

ЗМІСТ ПЕРЕДМОВА ................................................................................................ 3


І. ПОСТАНОВИ ПЛЕНУМУ ВЕРХОВНОГО СУДУ З ЗАГАЛЬНИХ ПИТАНЬ


ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А № 9 від 01.11.1996 року Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя............................................................................................. 4


ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А № 1 від 19.01.2001 року Про стан здійснення правосуддя в 2000 р. та заходи щодо його вдосконалення з метою реалізації положень Конституції України.... 9


ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А № 6 від 06.07.2001 року Про застосування судами законів України про внесення змін до чинного законодавства у зв’язку із закінченням дії «Перехідних положень» Конституції України................................. 10


ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А № 8 від 13.06.2007 року Про незалежність судової влади...................................................... 12


П О С Т А Н О В А № 1 ПЛЕНУМУ ВЕРХОВНОГО СУДУ від 30 листопада 2017 року Про затвердження Регламенту Пленуму Верховного Суду......... 19


П О С Т А Н О В А № 2 ПЛЕНУМУ ВЕРХОВНОГО СУДУ від 30 листопада 2017 року Про визначення дня початку роботи Верховного Суду ............... 27


ІІ. ПОСТАНОВИ ПЛЕНУМУ ВЕРХОВНОГО СУДУ: ЦИВІЛЬНА ТА ЦИВІЛЬНА ПРОЦЕСУАЛЬНА ЮРИСДИКЦІЯ ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ


П О С Т А Н О В А № 3 від 28.03.1972 року Про судову практику в справах про визнання громадянина обмежено дієздатним чи недієздатним .......................................... 28


ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ


П О С Т А Н О В А № 6 від 27.08.1976 року Про судову практику в справах про виключення майна з опису....30


ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А № 4 від 06.07.1979 року «Про застосування в судовій практиці деяких норм законодавства, яким регулюються відносини по побутовому обслуговуванню населення» ............................................................ 35


ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А №1 від 27.02.1981 року Про практику перегляду судами у зв’язку з нововиявленими обставинами рішень, ухвал і постанов у цивільних справах, що набрали законної сили ................................................ 42


ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А № 2 від 12.04.1985 року Про деякі питання, що виникли в практиці застосування судами Житлового кодексу України................................................. 46


ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А № 2 від 26.01.1990 року Про практику розгляду цивільних справ в порядку нагляду...... 54


ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А № 5 від 28.06.1991 року Про практику розгляду судами цивільних справ, пов’язаних з діяльністю гаражно-будівельних кооперативів ......................... 59


ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А № 7 від 04.10.1991 року Про практику застосування судами законодавства, що регулює право приватної власності громадян на жилий будинок ................................................................................................. 64


ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А № 6 від 27.03.1992 року Про практику розгляду судами цивільних справ за позовами про відшкодування шкоди................................................................. 70


ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А № 4 від 31.03.1995 року Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди......................................................... 85


ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А № 7 від 16.04.2004 року Про практику застосування судами земельного законодавства при розгляді цивільних справ............................... 92


ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А № 9 від 22.12.2006 року Про практику застосування судами цивільного процесуального законодавства при розгляді заяв про забезпечення позову ........................................................................ 108


ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А № 5 від 08.06.2007 року Про деякі питання практики розгляду спорів, пов’язаних з обігом векселів ................................................................................111


ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А № 12 від 24.10.2008 року Про судову практику розгляду цивільних справ в апеляційному порядку .................................................................. 122


ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А № 1 від 27.02.2009 року Про судову практику у справах про захист гідності та честі фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної особи.......................................................................... 133


ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А № 2 від 12.06.2009 року Про застосування норм цивільного процесуального законодавства при розгляді справ у суді першої інстанції ....... 144


ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А № 5 від 12.06.2009 року Про застосування норм цивільного процесуального законодавства, що регулюють провадження у справі до судового розгляду....................................................................... 157


ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А № 9 від 06.11.2009 року Про судову практику розгляду цивільних справ про визнання правочинів недійсними.................................................. 165


ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А № 14 від 18.12.2009 року Про судове рішення у цивільній справі........................................ 172


ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ 422 П О С Т А Н О В А № 5 від 04.06.2010 року Про застосування судами норм законодавства у справах про захист авторського права і суміжних прав................................... 180


ІІІ. ПОСТАНОВИ ПЛЕНУМУ ВЕРХОВНОГО СУДУ В ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИНАХ ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ


П О С Т А Н О В А №9 від 06.11.1992 року Про практику розгляду судами трудових спорів ........................ 195


ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А № 13 від 24.12.1999 року Про практику застосування судами законодавства про оплату праці....................................................................................... 209


ІV. ПОСТАНОВИ ПЛЕНУМУ ВЕРХОВНОГО СУДУ В СІМЕЙНИХ ПРАВОВІДНОСИНАХ ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ


П О С Т А Н О В А № 3 від 15.05.2006 року Про застосування судами окремих норм Сімейного кодексу України при розгляді справ щодо батьківства, материнства та стягнення аліментів ..................................................................... 218


ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А № 3 від 30.03.2007 року Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про усиновлення і про позбавлення та поновлення батьківських прав.................................................. 224


ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А № 11 від 21.12.2007 року Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про право на шлюб, розірвання шлюбу, визнання його недійсним та поділ спільного майна подружжя.................................................................................................. 231


ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А № 7 від 30.05.2008 року Про судову практику у справах про спадкування....................... 240 


V. ПРАВОЗАСТОСОВНА ПРАКТИКА КАСАЦІЙНИХ СУДІВ УКРАЇНИ


П О С Т А Н О В А № 10 ПЛЕНУМУ ВИЩОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО СУДУ УКРАЇНИ З РОЗГЛЯДУ ЦИВІЛЬНИХ І КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ від 30 вересня 2011 року Про судову практику в цивільних справах про розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб........................................................... 250


П О С Т А Н О В А № 14 ПЛЕНУМУ ВИЩОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО СУДУ УКРАЇНИ З РОЗГЛЯДУ ЦИВІЛЬНИХ І КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ від 23 грудня 2011 року Про практику розгляду судами заяв у порядку наказного провадження ...................................................................................... 255


П О С Т А Н О В А № 4 ПЛЕНУМУ ВИЩОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО СУДУ УКРАЇНИ З РОЗГЛЯДУ ЦИВІЛЬНИХ І КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ від 30 березня 2012 року Про застосування цивільного процесуального законодавства при перегляді судових рішень у зв’язку з нововиявленими обставинами ...................................................................................... 261


П О С Т А Н О В А № 5 ПЛЕНУМУ ВИЩОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО СУДУ УКРАЇНИ З РОЗГЛЯДУ ЦИВІЛЬНИХ І КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ від 30 березня 2012 року Про практику застосування судами законодавства при вирішенні спорів, що виникають із кредитних правовідносин ................................................................................... 268


П О С Т А Н О В А № 6 ПЛЕНУМУ ВИЩОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО СУДУ УКРАЇНИ З РОЗГЛЯДУ ЦИВІЛЬНИХ І КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ від 30 березня 2012 року Про практику застосування судами статті 376 Цивільного кодексу України (про правовий режим самочинного будівництва)....................................................................................... 282


П О С Т А Н О В А № 9 ПЛЕНУМУ ВИЩОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО СУДУ УКРАЇНИ З РОЗГЛЯДУ ЦИВІЛЬНИХ І КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ від 14 червня 2012 року Про практику застосування судами України законодавства про відповідальність за окремі корупційні правопорушення .. 291


П О С Т А Н О В А № 10 ПЛЕНУМУ ВИЩОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО СУДУ УКРАЇНИ З РОЗГЛЯДУ ЦИВІЛЬНИХ І КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ від 14 червня 2012 року Про судову практику розгляду цивільних справ у касаційному порядку ........................................................................ 292


П О С Т А Н О В А № 3 ПЛЕНУМУ ВИЩОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО СУДУ УКРАЇНИ З РОЗГЛЯДУ ЦИВІЛЬНИХ І КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ від 01 березня 2013 року Про деякі питання юрисдикції загальних судів та визначення підсудності цивільних справ .......................................................... 303


П О С Т А Н О В А № 4 ПЛЕНУМУ ВИЩОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО СУДУ УКРАЇНИ З РОЗГЛЯДУ ЦИВІЛЬНИХ І КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ від 01 березня 2013 року Про деякі питання застосування судами законодавства при вирішенні спорів про відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки ................................................... 317


П О С Т А Н О В А № 5 ПЛЕНУМУ ВИЩОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО СУДУ УКРАЇНИ З РОЗГЛЯДУ ЦИВІЛЬНИХ І КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ від 07 лютого 2014 року Про судову практику в справах про захист права власності та інших речових прав ..................................................................... 328


П О С Т А Н О В А № 6 ПЛЕНУМУ ВИЩОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО СУДУ УКРАЇНИ З РОЗГЛЯДУ ЦИВІЛЬНИХ І КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ від 07 лютого 2014 року Про практику розгляду судами скарг на рішення, дії або бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби під час виконання судових рішень у цивільних справах............................................ 342 425 П О С Т А Н О В А № 10 ПЛЕНУМУ ВИЩОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО СУДУ УКРАЇНИ З РОЗГЛЯДУ ЦИВІЛЬНИХ І КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ від 17 жовтня 2014 року Про застосування судами законодавства про судові витрати у цивільних справах ........................................................................ 353


П О С Т А Н О В А № 11 ПЛЕНУМУ ВИЩОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО СУДУ УКРАЇНИ З РОЗГЛЯДУ ЦИВІЛЬНИХ І КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ від 17 жовтня 2014 року Про деякі питання дотримання розумних строків розгляду судами цивільних, кримінальних справ і справ про адміністративні правопорушення.................................................. 367


П О С Т А Н О В А № 13 ПЛЕНУМУ ВИЩОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО СУДУ УКРАЇНИ З РОЗГЛЯДУ ЦИВІЛЬНИХ І КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ від 19 грудня 2014 року Про застосування судами міжнародних договорів України при здійсненні правосуддя ............................................................. 375


П О С Т А Н О В А № 5 ПЛЕНУМУ ВИЩОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО СУДУ УКРАЇНИ З РОЗГЛЯДУ ЦИВІЛЬНИХ І КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ від 03 червня 2016 року Про судову практику в справах про зняття арешту з майна..... 387


П О С Т А Н О В А № 5 ПЛЕНУМУ ВЕРХОВНОГО СУДУ від 30 березня 2018 року Про відмову у зверненні до Конституційного Суду України з конституційним поданням щодо відповідності (конституційності) пункту 3 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 06 грудня 2016 року № 1774-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» положенням частини першої статті 8, частини третьої статті 22, частин першої та другої статті 24, частини першої статті 126, статті 130 Конституції України................................................................................................. 393


П О С Т А Н О В А № 7 ПЛЕНУМУ ВЕРХОВНОГО СУДУ від 16 листопада 2018 року Про відмову у зверненні до Конституційного Суду України з конституційним поданням щодо відповідності (конституційності) частини другої статті 1, пунктів 7, 8, 9 частини першої, пункту 4 частини другої статті 3 Закону України від 16 вересня 2014 року № 1682-VІІ «Про очищення влади» положенням статей 22, 38, 58, 61, 62 Конституції України........................................................................... 395


П О С Т А Н О В А № 8 ПЛЕНУМУ ВЕРХОВНОГО СУДУ від 16 листопада 2018 року Про відмову у зверненні до Конституційного Суду України з конституційним поданням щодо відповідності (конституційності) частини третьої статті 13 Закону України від 20 листопада 2012 року № 5492-VI «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» статтям 22, 32 Конституції України........ 396


П О С Т А Н О В А № 1 ПЛЕНУМУ ВЕРХОВНОГО СУДУ від 29 березня 2019 року Про відмову у зверненні до Конституційного Суду України з конституційним поданням щодо відповідності (конституційності) частини третьої статті 167 Цивільного процесуального кодексу України положенню пункту 8 частини другої статті 129 Конституції України............................. 397


П О С Т А Н О В А № 2 ПЛЕНУМУ ВЕРХОВНОГО СУДУ від 29 березня 2019 року Про відмову у зверненні до Конституційного Суду України з конституційним поданням щодо відповідності (конституційності) положень абзацу сьомого пункту 5 Порядку проведення перерахунку пенсій, призначених відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2008 року № 45, частині першій статті 58 Конституції України........................................................................... 398 


П О С Т А Н О В А № 10 ПЛЕНУМУ ВЕРХОВНОГО СУДУ від 16 вересня 2019 року Про відмову у зверненні до Конституційного Суду України з конституційним поданням щодо відповідності (конституційності) положення підпункту «в» підпункту 39 пункту 9 розділу І Закону України від 04 липня 2014 року № 1586-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання негативному впливу на стабільність банківської системи» (щодо викладення в новій редакції частини п’ятої статті 50 Закону України від 23 лютого 2012 року № 4452-VI «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» у частині активів недержавних пенсійних фондів)частині першій статті 8, статті 21, частинам першій та другій статті 24, статті 46 Конституції України........... 399


П О С Т А Н О В А № 16 ПЛЕНУМУ ВЕРХОВНОГО СУДУ від 15 листопада 2019 року Щодо окремих положень проекту Закону України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України щодо удосконалення перегляду судових рішень в апеляційному та касаційному порядку» (реєстраційний № 2314 від 25 жовтня 2019 року)......................................................................... 400


ВИСНОВОК Пленуму Верховного Суду щодо окремих положень проекту Закону України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України щодо удосконалення перегляду судових рішень в апеляційному та касаційному порядку» (реєстраційний № 2314 від 25 жовтня 2019 року)........................ 401


ПОСТАНОВА № 1 Пленуму Верховного Суду від 07 лютого 2020 року № 1 Про діяльність Верховного Суду у 2019 році .............................. 405


РІШЕННЯ ВЕЛИКОЇ ПАЛАТИ ВЕРХОВНОГО СУДУ.............................. 405


ПРАВОВІ ПОЗИЦІЇ КАСАЦІЙНОГО ЦИВІЛЬНОГО СУДУ У СКЛАДІ ВЕРХОВНОГО СУДУ......................................................... 413


1 Спори про визначення порядку участі у вихованні дитини та про усунення перешкод у спілкуванні з нею для одного з батьків...........


2 Спори про визначення порядку участі у вмхлованні дитини та про усунення перешкод у спілкуванні з нею для баби/ діда...........


3 Спори про зміну порядку участі у вихованні дитини..........


4 Виконання рішень про участь у вихованні дитини............


5 Застосування конвенції про контакт з дітьми у спорах щодо участі у вихованні дітей....

Обліковий номер: 978-617-566-475-9
Підписатись на оповіщення про ціну товару

Наявність: Є в наявності

250,00 грн
Опис товару
Деталі

Видання включає систематизований збірник постанов Пленуму Верховного Суду України та правозастосовну практику касаційних судів України з урахуванням останніх змін у законодавстві.

До даного видання включено постанови Пленумів, що застосовуються в цивільному судочинстві, які в цілому узгоджуються із змінами, що внесені до цивільного та цивільного процесуального законодавства України в ході розпочатої судової реформи.

Розрахований на суддів, працівників правозастосовних органів, адвокатів, науковців, викладачів, аспірантів (ад’юнктів), студентів (слухачів) вищих навчальних закладів правового спрямування та юридичних факультетів та всіх хто цікавиться питаннями цивільного та цивільного процесуального права.

Рік видання 2023

Кількість сторінок – 468

Додаткова інформація
Додаткова інформація
Назва англ. мовою Ні
Автор Вереша Р.В.
ISBN 978-617-566-475-9
Видавець Алерта ПЄ
Відгуки
Напишіть власний відгук
Ви переглядате: Постанови Пленуму Верховного Суду в цивільному судочинстві. Вереша Р.В.