Судова медицина та судова психіатрія Підручник Білецька Г. А.

ЗМІСТ 


Вступ ....................................................................................................................7


РОЗДІЛ Ι СУДОВА МЕДИЦИНА 1. Поняття, предмет, завдання та методи судової медицини .........................9


1.1. Історичний нарис розвитку судової медицини ..................................12


1.2. Процесуальні основи діяльності судово-медичного експерта .........19


Контрольні питання та завдання ................................................................22


2. Судово-медична танатологія ......................................................................23


Контрольні питання та завдання ................................................................40


3. Огляд місця події .........................................................................................40


Контрольні питання та завдання ................................................................67


4. Судово-медична характеристика механічної травми ...............................67


4.1. Загальні відомості про ушкодження ..................................................67


4.2. Види механічних ушкоджень .............................................................70


4.3. Ушкодження тупими предметами .......................................................80


Контрольні питання та завдання ................................................................83


4.4. Ушкодження гострими знаряддями ....................................................83


Контрольні питання та завдання ................................................................89


5. Ушкодження від дії вогнепальної зброї ....................................................89


5.1. Загальні відомості про вогнепальну зброю ......................................91


5.2. Механізм дії кулі на тіло людини .......................................................92


5.3. Складові вогнепального поранення ....................................................94


5.4. Дистанції пострілу ...............................................................................99


5.5. Поранення при пострілах дробом .....................................................105


5.6. Самоушкодження за допомогою вогнепальної зброї .....................107


Контрольні питання та завдання ..............................................................108


6. Вибухова травма ........................................................................................108


Контрольні питання та завдання ..............................................................114


7. Механічна асфіксія ....................................................................................115


7.1. Прижиттєвий перебіг асфіксії ..........................................................115


7.2. Ознаки асфіксії на трупі ...................................................................118


7.3. Види механічної асфіксії ..................................................................122


7.3.1. Механічна асфіксія від здавлення ...........................................123


7.3.2. Механічна асфіксія від закриття дихальних отворів та шляхів .......................................................................................135


Контрольні питання та завдання ..............................................................145


8. Дія критичних температур на організм людини .....................................146


8.1. Ушкодження та смерть від дії низької температури .......................146


 8.2. Ушкодження і смерть від дії високої температури ..........................151


Контрольні питання та завдання ..............................................................159


9. Дослідження трупів новонароджених дітей ...........................................159


Контрольні питання та завдання ..............................................................174


10. Судово-медична токсикологія ..................................................................174


10.1. Отрути з переважно місцевою дією ...............................................190


10.2. Деструктивні отрути .......................................................................192


10.3. Кров’яні отрути ................................................................................196


10.4. Метгемоглобінутворюючі отрути ...................................................197


10.5. Загальнофункціональні отрути .......................................................198


10.6. Нервово-функціональні отрути .......................................................199


10.7. Отруєння пестицидами ....................................................................201


10.8. Харчові отруєння ..............................................................................202


10.9. Отруєння грибами (міцетизм) .........................................................203


Контрольні питання та завдання ..............................................................204


11. Судово-медична експертиза живої особи (освідування) .......................205


11.1. Процесуальний порядок призначення і проведення судово-медичної експертизи живих осіб .......................................205


11.2. Судово-медична експертиза шкоди здоров’ю ................................208


11.3. Встановлення ступеня стійкої втрати працездатності ..................212


11.4. Судово-медична експертиза стану здоров’я з питань симуляції, дисимуляції, агравації, штучних хвороб і самоушкодження .......215


11.5. Судово-медична експертиза статевих станів і при статевих злочинах ............................................................................................217


11.6. Експертиза з установлення зараження венеричними захворюваннями ...............................................................................227


11.7. Експертиза із визначення віку .........................................................228


11.8. Експертиза з ідентифікації особи ..................................................231


Контрольні питання та завдання ..............................................................235


12. Судово-медична експертиза за матеріалами кримінальних проваджень, цивільних справ та судових засідань ................................236


Контрольні питання та завдання ..............................................................239


Розділ ΙΙ  Судова психіатрія 1. Предмет і завдання судової психіатрії.....................................................240


1.1. Історія розвитку психіатрії та судової психіатрії ............................242


Контрольні питання та завдання ..............................................................245


1.2. Правовий стан та організаційні форми судово-психіатричної експертизи ...........................................................................................245


Контрольні питання та завдання ..............................................................252


 2. Питання осудності при судово-психіатричній експертизі обвинуваченого. Поняття осудності й неосудності ...............................253


Контрольні питання та завдання ..............................................................257


3. Судово-психіатрична експертиза свідків, потерпілих і засуджених ....258


Контрольні питання та завдання ..............................................................260


4. Судово-психіатрична експертиза у цивільному процесі. Питання недієздатності психічних хворих .............................................260


Контрольні питання та завдання ..............................................................261


5. Заходи медичного характеру, що застосовуються до психічно хворих, які вчинили суспільно небезпечні дії ......................................................262


Контрольні питання та завдання ..............................................................265


6. Короткі відомості про будову нервової системи, вищу нервову діяльність та її порушення при психічних захворюваннях ...................265


Контрольні питання та завдання ..............................................................268


7. Загальні відомості про психічні захворювання ......................................268


Контрольні питання та завдання ..............................................................270


8. Симптоми психічних розладів .................................................................270


8.1. Розлади сприйняття ............................................................................271


8.2. Розлади пам’яті ...................................................................................272


8.3. Розлади мислення й мовлення ..........................................................274


8.4. Розлади емоцій ...................................................................................275


8.5. Розлади волі ........................................................................................276


8.6. Основні синдроми психічних захворювань .....................................278


Контрольні питання та завдання ..............................................................288


9. Шизофренія ................................................................................................288


Контрольні питання та завдання ..............................................................291


10. Епілепсія ....................................................................................................292


Контрольні питання та завдання ..............................................................294


11. Маніакально-депресивний психоз ...........................................................295


Контрольні питання та завдання ..............................................................297


12. Травматичні ураження головного мозку .................................................297


Контрольні питання та завдання ..............................................................299


13. Енцефаліти .................................................................................................300


Контрольні питання та завдання ..............................................................301


14. Сифілітичні захворювання мозку ............................................................301


Контрольні питання та завдання ..............................................................303


15. Судинні захворювання головного мозку .................................................303


Контрольні питання та завдання ..............................................................304


16. Психози пізнього віку ...............................................................................305


17. Психічні розлади при інфекційних захворюваннях, захворюваннях внутрішніх органів та порушеннях обміну речовин (симптоматичні психози) ..........................................................................306 


18. Алкоголізм .................................................................................................306


18.1. Алкогольні психози ..........................................................................309


Контрольні питання та завдання ..............................................................313


19. Олігофренія ................................................................................................313


Контрольні питання та завдання ..............................................................315


20. Психопатії ..................................................................................................315


Контрольні питання та завдання ..............................................................317


21. Неврози та реактивні стани ......................................................................317


Контрольні питання та завдання ..............................................................320


22. Симуляція психічних розладів .................................................................321


Контрольні питання та завдання ..............................................................322


23. Клінічна картина токсикоманії .................................................................322


23.1. Токсикоманії, викликані снодійними ліками .................................323


23.2. Циклодолова токсикоманія ..............................................................326


23.3. Токсикоманії, повʼязані із зловживанням транквілізаторами ......328


23.4. Токсикоманії, викликані зловживанням антигістамінними препаратами ......................................................................................329


23.5. Токсикоманії, повʼязані зі зловживанням анальгетиками ............329


23.6. Токсикоманії, пов’язані зі зловживанням стимуляторами............331


23.7. Токсикоманії, пов’язані із систематичним вдиханням летких ароматичних речовин ..........................................................332


23.8. Табакокуріння ...................................................................................333


Контрольні питання та завдання ..............................................................335


24. Клінічна картина наркоманії ....................................................................335


24.1. Визначення поняття та основні механізми розвитку наркоманії ......335


24.2. Загальна клінічна характеристика наркоманії ...............................337


24.3. Морфіноманія ...................................................................................342


24.4. Наркоманія, викликана препаратами конопель .............................346


24.5. Кокаїнова наркоманія (кокаїнізм) ...................................................349


24.6. Наркоманії амфетамінового типу ...................................................353


24.7. Ефедронова наркоманія ...................................................................355


24.8. Наркоманії, викликані галюциногенами ........................................358


24.9. Полінаркоманії ..................................................................................360


Контрольні питання та завдання ..............................................................361


Література .......................................................................................................362


Додаток .............................................................................................................366


Обкладинка Тверда


Рік видання 2018


Папір Офсетний


Кількість сторінок 376

Обліковий номер: 978-966-937-255-0
Підписатись на оповіщення про ціну товару

Наявність: Є в наявності

350,00 грн

Ми доставимо цей товар за 24 години. Детальніше...

Зателефонуйте +38 (098) 526 72 92 або +38 (063) 526 83 64, і дізнайтеся інформацію про товар.

Опис товару
Деталі

У підручнику висвітлюються питання судової медицини та судової психіатрії, що виникають у правовій практиці. У розділі І «Судова медицина» розглянуто питання танатології, травматології, механічної асфіксії, токсикології, впливу критичних температур, електрики та ін., які мають велике значення при розслідуванні злочинів, пов’язаних із заподіянням тілесних ушкоджень та смерті людині. Особливу увагу приділено питанням, що надаються до експертизи того чи іншого об’єкта. У розділі ІІ «Судова психіатрія» розглянуто організаційно-правові та науково-практичні засади судової психіатрії, а також основні розлади психічного здоров’я, симптоми та синдроми, що супроводжують їх клінічну картину, перебіг та причини виникнення душевних хвороб. Приділено увагу судово-психіатричній оцінці окремих психічних захворювань, що має значення при розгляді кримінальних проваджень і цивільних справ. Наведено коротку клінічну картину психічних порушень при різного роду наркоманіях та токсикоманіях.

Для правознавців (слідчих, прокурорів, адвокатів, суддів), студентів юридичних вищих навчальних закладів.

Додаткова інформація
Додаткова інформація
Название на англ. языке Ні
Автор Білецька Г. А.
ISBN 978-966-937-255-0
Издатель Право
Відгуки
Напишіть власний відгук
You're reviewing: Судова медицина та судова психіатрія Підручник Білецька Г. А.