Трудове право України. Для підготовки до іспитів. Тетарчук.

Посібник підготовлено відповідно до вимог державного освітнього стандарту для підготовки до іспиту з курсу «Трудове право України».


Викладено основні положення загальної та особливої частин трудового права, актуальні питання застосування законодавства про працю. 


 Навчальний посібник розрахований на студентів, слухачів, аспірантів юридичних навчальних закладів.


Рік видання 2021

Обліковий номер: 978-611-01-0510-1
Підписатись на оповіщення про ціну товару

Наявність: Є в наявності

90,00 грн

Ми доставимо цей товар за 24 години. Детальніше...

Зателефонуйте +38 (098) 526 72 92 або +38 (063) 526 83 64, і дізнайтеся інформацію про товар.

Опис товару
Деталі

ЗМІСТ : ПЕРЕДМОВА …3стр.

ПРЕДМЕТ, МЕТОД, СИСТЕМА ТРУДОВОГО ПРАВА …4стр

1. ПОНЯТТЯ ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ ЯК ГАЛУЗІ ПРАВА. СУСПІЛЬНІ ВІДНОСИНИ, ЩО СТАНОВЛЯТЬ ПРЕДМЕТ РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ …4стр.

2. МЕТОД ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН …5стр.

3. ФУНКЦІЇ ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ …6стр.

4. СИСТЕМА ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ …7стр.

ДЖЕРЕЛА ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ …8стр.

5. ПОНЯТТЯ ДЖЕРЕЛ ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ, ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ …8стр.

6. КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ ЯК ОСНОВНЕ ДЖЕРЕЛО ТРУДОВОГО ПРАВА …9стр.

7. КОДЕКС ЗАКОНІВ ПРО ПРАЦЮ УКРАЇНИ ТА ІНШІ ЗАКОНОДАВЧІ АКТИ УКРАЇНИ, ЩО РЕГУЛЮЮТЬ ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ …10стр.

8. ПІДЗАКОННІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ, ЩО РЕГУЛЮЮТЬ ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ …14стр.

9. ЛОКАЛЬНІ ПРАВОВІ НОРМИ …15стр.

10. МІЖНАРОДНІ ПРАВОВІ АКТИ ПРО ПРАЦЮ …15стр.

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ …17стр.

11. ПОНЯТТЯ ОСНОВНИХ ПРИНЦИПІВ ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ …17стр.

12. ОСНОВНІ ПРАВА І СВОБОДИ ГРОМАДЯН, ЗАКРІПЛЕНІ В КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ ПРИНЦИПИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН …18стр.

13. ПРИНЦИПИ ТРУДОВОГО ПРАВА, ЗАКРІПЛЕНІ В КОДЕКСІ ЗАКОНІВ ПРО ПРАЦЮ УКРАЇНИ ТА ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ АКТАХ ПРО ПРАЦЮ …19стр.

СУБ'ЄКТИ ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ …20стр.

14. ПОНЯТТЯ СУБ'ЄКТА ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ …20стр.

15. ГРОМАДЯНИ ЯК СУБ'ЄКТИ ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ …22стр.

16. ВЛАСНИК АБО УПОВНОВАЖЕНИЙ НИМ ОРГАН ЯК СУБ'ЄКТ ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ …24стр.

17. ПІДПРИЄМСТВО ЯК СУБ'ЄКТ ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ …26стр.

18. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ЯК СУБ'ЄКТ ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ …27стр.

19. ПРОФСПІЛКОВИЙ ОРГАН ПІДПРИЄМСТВА ЯК СУБ'ЄКТ ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ …30стр.

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР …38стр.

20. ПОНЯТТЯ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ ТА ЙОГО ЗМІСТ …38стр.

21. ПОНЯТТЯ КОЛЕКТИВНИХ УГОД ТА ЇХ ВИДИ …39стр.

22. КОЛЕКТИВНІ ПЕРЕГОВОРИ ПО УКЛАДЕННЮ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ …42стр.

23. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ, УГОДИ …43стр.

24. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ І ВИДИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НЕВИКОНАННЯ ЙОГО ЗОБОВ'ЯЗАНЬ …45стр.

ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ …46стр.

25. ПОНЯТТЯ ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН …46стр.

26. УМОВИ ВИНИКНЕННЯ ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН …46стр.

27. ПІДСТАВИ ВИНИКНЕННЯ ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН …48стр.

28. ЗМІСТ ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН …49стр.

ПРАВОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ГРОМАДЯН …51стр.

29. ПОНЯТТЯ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ. …51стр.

30. ДЕРЖАВНІ ГАРАНТІЇ ПРАВА НА ВИБІР ВИДУ ЗАЙНЯТОСТІ В УКРАЇНІ …52стр.

31. ПРИНЦИПИ ТА МЕТА, ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ …56стр.

32. ПОНЯТТЯ БЕЗРОБІТНОГО І ЙОГО ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ …59стр. ТРУДОВИЙ ДОГОВІР …65стр.

33. ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ …65стр.

34. СТРОКИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ …65стр.

35. ВИПРОБУВАННЯ ПРИ ПРИЙНЯТТІ НА РОБОТУ …67стр.

36. ПЕРЕВЕДЕННЯ НА ІНШУ РОБОТУ. ЗМІНА ІСТОТНИХ УМОВ ПРАЦІ …69стр.

37. КОНТРАКТ ЯК ОСОБЛИВА ФОРМА ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ …70стр.

ПРИПИНЕННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ …73стр.

38. ЗАГАЛЬНІ ПІДСТАВИ ПРИПИНЕННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ …73стр.

39. РОЗІРВАННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ З ІНІЦІАТИВИ ПРАЦІВНИКА …74стр.

40. РОЗІРВАННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ З ІНІЦІАТИВИ ВЛАСНИКА АБО УПОВНОВАЖЕНОГО НИМ ОРГАНУ …75стр.

41. ДОДАТКОВІ ПІДСТАВИ РОЗІРВАННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ З ІНІЦІАТИВИ ВЛАСНИКА АБО УПОВНОВАЖЕНОГО НИМ ОРГАНУ З ОКРЕМИМИ КАТЕГОРІЯМИ ПРАЦІВНИКІВ ЗА ПЕВНИХ УМОВ …81стр.

42. РОЗІРВАННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ З ІНІЦІАТИВИ ВЛАСНИКА АБО УПОВНОВАЖЕНОГО НИМ ОРГАНУ ЗА ПОПЕРЕДНЬОЮ ЗГОДОЮ ВИБОРНОГО ОРГАНУ ПЕРВИННОЇ ПРОФСПІЛКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ (ПРОФСПІЛКОВОГО ПРЕДСТАВНИКА) …82стр.

43. РОЗІРВАННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ З ІНІЦІАТИВИ ВЛАСНИКА АБО УПОВНОВАЖЕНОГО НИМ ОРГАНУ БЕЗ ПОПЕРЕДНЬОЇ ЗГОДИ ВИБОРНОГО ОРГАНУ ПЕРВИННОЇ ПРОФСПІЛКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ (ПРОФСПІЛКОВОГО ПРЕДСТАВНИКА) …84стр.

ПОРЯДОК ЗВІЛЬНЕННЯ З РОБОТИ …86стр.

44. ОФОРМЛЕННЯ ЗВІЛЬНЕННЯ …86стр.

45. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКУ ПРИ ЗВІЛЬНЕННІ З РОБОТИ ПРАЦІВНИКА …86стр.

46. ВИХІДНА ДОПОМОГА ПРИ ЗВІЛЬНЕННІ ПРАЦІВНИКА …86стр.

47. ТРУДОВІ КНИЖКИ …87стр.

48. ВІДСТОРОНЕННЯ ПРАЦІВНИКА ВІД РОБОТИ …88стр.

РОБОЧИЙ ЧАС …89стр.

49. ПОНЯТТЯ РОБОЧОГО ЧАСУ ЗА ТРУДОВИМ ПРАВОМ. ВИДИ ТРИВАЛОСТІ РОБОЧОГО ЧАСУ …89стр.

50. РЕЖИМ РОБОТИ І ОБЛІК РОБОЧОГО ЧАСУ …92стр.

51. ПОНЯТТЯ НАДУРОЧНИХ РОБІТ І ПОРЯДОК ЇХ ПРОВЕДЕННЯ …94стр.

ЧАС ВІДПОЧИНКУ …95стр.

52. ПОНЯТТЯ ВІДПОЧИНКУ ТА ЙОГО ВИДИ …95стр.

53. ПОНЯТТЯ І ВИДИ ВІДПУСТОК …98стр.

54. ЩОРІЧНІ ТРУДОВІ ВІДПУСТКИ …99стр.

55. ДОДАТКОВІ ВІДПУСТКИ У ЗВ'ЯЗКУ З НАВЧАННЯМ …101стр.

56. СОЦІАЛЬНІ ВІДПУСТКИ …103стр.

57. ВІДПУСТКИ БЕЗ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ …104стр.

58. ПОРЯДОК НАДАННЯ ВІДПУСТОК …106стр.

ЗАРОБІТНА ПЛАТА, ГАРАНТІЇ І КОМПЕНСАЦІЇ …110стр.

59. ПОНЯТТЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ І МЕТОДИ ЇЇ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ …110стр.

60. НОРМУВАННЯ ПРАЦІ …111стр.

61. ТАРИФНА СИСТЕМА ТА ЇЇ СКЛАДОВІ ЕЛЕМЕНТИ …112стр.

62. СИСТЕМИ ОПЛАТИ ПРАЦІ …113стр.

63. ОПЛАТА ПРАЦІ ПРИ ВІДХИЛЕННІ ВІД УМОВ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ ТАРИФАМИ …113стр.

64. ПОРЯДОК ВИПЛАТИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ. ОБЧИСЛЕННЯ СЕРЕДНЬОГО ЗАРОБІТКУ …116стр.

65. ПОНЯТТЯ ГАРАНТІЙ І КОМПЕНСАЦІЙ …117стр.

ТРУДОВА ДИСЦИПЛІНА …121стр.

66. ПОНЯТТЯ ДИСЦИПЛІНИ ПРАЦІ, ВНУТРІШНЬОГО ТРУДОВОГО РОЗПОРЯДКУ ЯК ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ ТА ЇХ ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ …121стр.

67. МЕТОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ, ЗАХОДИ ЗАОХОЧЕННЯ ЗА СУМЛІННЕ ВИКОНАННЯ ТРУДОВИХ ОБОВ'ЯЗКІВ …123стр.

68. ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ТРУДОВИХ ОБОВ'ЯЗКІВ. ПОНЯТТЯ ДИСЦИПЛІНАРНОГО ПРОСТУПКУ …124стр.

69. ЗАХОДИ СТЯГНЕННЯ ЗА ПОРУШЕННЯ ТРУДОВИХ ОБОВ'ЯЗКІВ І ПОРЯДОК ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ …124стр.

МАТЕРІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ТРУДОВИМ ПРАВОМ …126стр.

70. ПОНЯТТЯ МАТЕРІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ТРУДОВИМ ПРАВОМ, ПІДСТАВИ ТА УМОВИ ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ …126стр.

71. ВИДИ МАТЕРІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ. ОБМЕЖЕНА МАТЕРІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ РОБІТНИКІВ І СЛУЖБОВЦІВ …127стр.

72. ПОВНА МАТЕРІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ …128стр.

73. ПІДВИЩЕНА МАТЕРІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ …129стр.

74. КОЛЕКТИВНА (БРИГАДНА) МАТЕРІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ …129стр.

75. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ШКОДИ …130стр.

76. ПОРЯДОК ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ …130стр.

77. МАТЕРІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ, ОРГАНІЗАЦІЙ ЗА ШКОДУ, ЗАПОДІЯНУ ПРАЦІВНИКАМ …131стр.

ОХОРОНА ПРАЦІ …133стр.

78. ПОНЯТТЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ ЗА ТРУДОВИМ ПРАВОМ …133стр.

79. ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ …134стр.

80. СЛУЖБА ОХОРОНИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ …136стр.

81. ІНСТРУКТАЖ І НАВЧАННЯ ПРАЦІВНИКІВ ПРАВИЛАМ ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ І ВИРОБНИЧОЇ САНІТАРІЇ …137стр.

82. РОЗСЛІДУВАННЯ ТА ОБЛІК НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ, ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ І АВАРІЙ …139стр.

83. ОХОРОНА ПРАЦІ ЖІНОК, НЕПОВНОЛІТНІХ ТА ОСІБ ІЗ ЗНИЖЕНОЮ ПРАЦЕЗДАТНІСТЮ (ІНВАЛІДІВ) …139стр.

84. НАГЛЯД І КОНТРОЛЬ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ …140стр.

ІНДИВІДУАЛЬНІ ТРУДОВІ СПОРИ …145стр.

85. ПОНЯТТЯ ТРУДОВИХ СПОРІВ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ …145стр.

86. КОМІСІЯ ПО ТРУДОВИХ СПОРАХ ЯК ОБОВ'ЯЗКОВИЙ ПЕРВИННИЙ ОРГАН ПО РОЗГЛЯДУ ТРУДОВИХ СПОРІВ …146стр.

87. СУДОВИЙ ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ТРУДОВИХ СПОРІВ …149стр.

88. РОЗГЛЯД СУДОМ СПОРІВ ПРО ПОНОВЛЕННЯ НА РОБОТІ …152стр. КОЛЕКТИВНІ ТРУДОВІ СПОРИ …153стр.

89. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ КОЛЕКТИВНИХ ТРУДОВИХ СПОРІВ (КОНФЛІКТІВ) …153стр.

90. НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА ПОСЕРЕДНИЦТВА І ПРИМИРЕННЯ …158стр.

91. СТРАЙК ЯК ЗАСІБ ВИРІШЕННЯ КОЛЕКТИВНОГО ТРУДОВОГО СПОРУ …160стр

. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ …165стр.

Додаткова інформація
Додаткова інформація
Название на англ. языке Ні
Автор Тетарчук
ISBN 978-611-01-0510-1
Издатель ЦУЛ
Відгуки
Напишіть власний відгук
You're reviewing: Трудове право України. Для підготовки до іспитів. Тетарчук.